NARCONON PROGRAMI

Bileşenleri

Narconon programı adım adım ilerleyen ve bireylerin madde bağımlılığından kurtulmasına yardım etmek için bağımlılığın her yönüne hitap eden bir rejimdir.

Madde bağımlığının üstesinden gelmek bireylere, ailelere ve toplumlara göz korkutucu gelebilir Çoğu bağımlı birden fazla rehabilitasyon programından geçer— 28 günlük ya da 12 adımlı— ancak tekrar uyuşturucu kullanımına dönerler.

Narconon Programı bunlardan farklıdır. 28 günlük sıradan bir program değildir ve ilaçların programda yeri yoktur. Bu 12 adımlı bir program değildir. Belirli bir inanç ya da iman gerektirmemektedir.

Narconon bağımlılığın genetik bir sorun ya da sonsuz tedavi gerektiren bir şey olmadığına inanır. Ve bir bağımlının hayat boyu bağımlı olmak zorunda olmadığına. Narconon programı bağımlıların bağımlılıklarının üstesinden gelmelerine ve zararlı etkilerini atlatmalarına yardımcı olacak eşsiz prosedürlerden oluşturmaktadır.

Programın amacı uyuşturucudan uzak bir bireydir.


ADIM ADIM

Bağımlıktan Bağımsız Olma

İLAÇSIZ BIRAKMA PROGRAMI

Narconon programı bireyin uyuşturucuyu mümkün olduğu kadar hızlı ve rahat bir şekilde bırakması için tasarlanmış ilaçsız bir bırakma süreci ile başlar. Bir hekim tarafından tıbbi olarak gerekli görülürse, Narconon, Narconon programının bir ön koşulu olarak öğrencileri ayrı bir tıbbi olarak denetlenen çekilme alanına sevk eder.)

Bu adım süresince, bırakma uzmanları bireye zor zamanlarda yardımcı olabilmek için ve program boyunca yardım etmek amacıyla hazır beklemektedir. Narconon personeli süreç boyunca uyku, yemek, sıvı alımı ve genel gelişimi gözlemlemektedir. Personel aynı zamanda spazmın sakinleştirmeye ve acıları dindirmeye yardımcı olan "yardım" olarak bilinen narin fiziksel teknikleri de yönetmektedir.

Objektifler adı verilen prosedürler aracılığıyla personel aynı zamanda öğrencileri şimdiki zamana yönlendirmeye yardım eder, öğrencilerin dikkatlerini ve odaklarını kendi üzerlerinden ziyade etraflarındaki çevreye yönlendirirler. Objektifler mental ve duygusal sorunların da üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır.

Son olarak, besin bırakma evresinde çok önemli bir rol oynar. Vücut düzgün çalışmasını sürdürmek için vitaminlere, minerallere ihtiyaç duyar, alkol ve uyuşturucu vitaminleri ve mineralleri yakar böylece vücut için önemli sorunlar ortaya çıkarır. Birey uyuşturucu kullanmayı bıraktığında, acı ve rahatsızlık bırakma evresinde ortaya çıkar.

Yardımlar ve objektiflere ek olarak, bırakma evresinde öğrencilerin vücutlarını onarmaya yarayan bir vitamin ve mineral formulü öğrenciler tarafından alınmaktadır.

"Uyuşturucu kullanmaktan başka hiç bir şeyle ilgilenmiyordum. Şimdi durum tamamen bunun zıttı. Ben artık gerçekten toplumun bir parçasıyım."

YENİ YAŞAM DETOKSİFİKASYON PROGRAMI

Narconon Yeni Yaşam Detoksifikasyon Programı, Narconon Programının başka bir eşsiz parçasıdır. Bu parça L. Ron Hubbard'ın şu bulgusuna dayanır: uyuşturucu kalıntıları vücudun yağ dokularında hapsedilmiştir ve bireyin uyuşturucu almayı bırakmasından yıllar sonra bile tekrar aktifleşebilir. Uyuşturucu kullanımının mental ve fiziksel etkileri birey uyuşturucu almaya bıraktığı anda sonlanmaz. Bu yüzden uyuşturucu kalıntılarını vücuttan atmak ve onların bireyin hayatındaki mental ve fiziksel etkilerini sonlandırmak çok önemli bir adımdır.

Narconon programının bu aşaması uyuşturucu ve alkole bağlı fiziksel isteği azaltırken vücuttaki toksin kalıntılarını da yok etmek için tasarlanmıştır. Yeni Yaşam Detoksifikasyon Programı'nın elemanları uzun mesafe koşmayı, özel olarak havalandırılan düşük sıcaklıkta bir saunada uzun süre kalıp terleme yoluyla toksinleri vücuttan atmayı, özel miktarlarda vitamin,mineral ve yağ içeren bir diyeti ve yeterli uykuya olanak sağlayan özenle hazırlanmış kişisel bir takvimi içermektedir.

Programın vitamin süreci, diğer vitamin ve mineraller ile birlikte kademeli olarak niasin miktarının artırılmasını içerir. Ek olarak programdaki öğrenciler özel bir yağ karışımı da almaktadırlar. Öğrenciler süreç boyunca yeterli miktarda tuz, potasyum ve su alırlar.

Yeni Yaşam Detoksifikasyon'un amacı vücudu uyuşturucu kalıntılarından kurtarmak ve uyuşturucu arzusu da dahil olmak üzere onların olumsuz etkilerini sonlandırmaktır.

OBJEKTİFLER

İlaçsız bırakma ve Yeni Yaşam Detoksifikasyon sonrasında Narconon öğrencileri Objektifler'e geçiş yapar. Uyuşturucular bir insanın farkındalık seviyesini düşürür ve onun çevreyle olan iletişimine zarar verir. Objektifler öğrencilerin diğerleriyle ve çevreyle olan iletişimini canlandırır, madde kullanımına bağlı bastırılmış anıları ortadan kaldırır ve öğrencinin öznellikten ziyade nesnel bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olur. Genellikle yıllardır ilk defa olmak üzere, etrafındaki dünyayı berrak bir şekilde gözlemleyebilir.

"Umudum kalmamıştı. Buraya zarar görmüş bir ruhla geldim. Narconon bana hayat verdi."

Programın çeşitli aşamaları süresince, Objektifler günlük olarak öğrencinin dikkatini geçmişten ziyade şimdiki zamanda tutmak için yapılır.

Objektiflerde, öğrenciler rahat bir yaşam sürebilmeleri ve karşılaştıkları zorlukları iletişim yoluyla çözebilmeleri için gereken kabiliyetleri öğrenirler.

YAŞAM KABİLİYETLERİ KURSLARI

Bizim amacımız her birey için uzun süreli bir başarıdır. Bırakma ve Detoksifikasyon'dan sonra öğrenciler daha iyi hisseder fakat hala yapılması gereken çok iş vardır.

Etkin pratik ve öğrenme, kişiyi kararlılığa, öz saygıya ve kişisel değerlerine yönlendirir. Fiziksel kabiliyetler gibi yaşam kabiliyetleri de öğrenilebilir.

Programın son bileşeni bir dizi Yaşam Kabiliyetleri Kursu'nu içermektedir. Bu kurslar bireye uyuşturucudan uzak kalması için gereken araçları sağlar.

YAŞAMIN İNİŞ ÇIKIŞLARININ ÜSTESİNDEN GELME KURSU

Gelecekte uyuşturucu kullanımına götürebilecek durumlardan kaçınmak için öğrenciler yaşamlarındaki gerçek dostları ve olumu insanları ve kötü niyetli, onları geriye götürebilecek insanları tanımlayabilir durumda olmalılardır. Bu kursta, öğrenciler arkadaşlarla ve çevreyle ilgili kötü kararların geçmişte yaşamlarına nasıl zarar verdiklerini öğrenirler ve gelecekte daha iyi kararları nasıl vereceklerini öğrenirler.

KİŞİSEL DEĞERLER KURSU

Kişisel Değerler Kursu'nda, öğrenciler kişisel değerlerin nasıl kaybolduğunu ve onları nasıl geri getirebileceklerini öğrenirler. Öğrenciler gerçek sorumluluklarının farkına varırlar. Onlar yaptıkları eylemlerin sorumluluklarını almayı öğrenirler ve böylece söz konusu travmanın ve suçluluk duygusunun üstesinden gelebilirler. Bu kursun sonunda, öğrenciler mazilerini geride bırakabilir ve daha olumlu bir geleceğe yönelebilirler.

HAYATTAKİ DURUMLARI DEĞİŞTİRME KURSU

Zor durumlarla baş edememe gibi durumlar uyuşturucu ve alkol kullanımını tetikleyen sebeplerin başında geldiğinden dolayı, eski bağımlıların uyuşturucudan uzak bir yaşantı sürmelerine yardımcı olan yapıcı sorun çözme kabiliyetlerini öğrenmeleri çok önemlidir. Bu kurs, öğrencileri geçmişteki herhangi bir şeyi düzelterek bunun günümüzde sorun teşkil etme ihtimalini ortadan kaldırmak için izlenebilecek prosedürlerde öğrencileri eğiterek, yaşamlarını ileriye taşıyabilmeleri için kesin adımları öğrenmelerini sağlar.

"Tamamlanmış bir insan gibi hissediyorum. Güçlü, bağımsız ve her zaman olmak istediğim insan haline geldim."

EĞİTİCİ FİLMLER

Program süresince bir dizi eğitsel film öğrencilere sunulmaktadır, program bileşenlerinin altında yatan uygulamaların ve teorilerin görsel sunumunu ve bunların nasıl uyuşturucudan uzak bir yaşam sağlayacaklarını göstermektedir.

ÖZET

Herhangi bir uyuşturucu rehabilitasyon programında olduğu gibi, başarı garantisi verilmemektedir. Uyuşturucudan uzak bir hayata uzanmak konusundaki belirleyici bir faktör kişinin arzusu ve isteğidir.

Bağımlılıktan kurtulma zaman ve çaba gerektirmektedir. Öğrenciler Narconon programında kendi tempolarıyla ilerlerler, çoğu sekiz ile on hafta arasında zamana ihtiyaç duymaktadır. Bu öğrencilere tepeden tırnağa yeni bir yaşam kurmaları için gereken zamanı ve desteği verir, ve güçlü temeller ile uyuşturucu ya da alkol tarafından mahvedilen hayatları yenilemelerini sağlar.

Narconon personeli öğrencilere programın her adımında yardım etmeleri için özel olarak eğitilmiştir. Bırakma, Yeni Yaşam Detoksifikasyon Programı ve Yaşam Kabiliyetleri Kursları boyunca kişiyle birliktedirler.

Program boyunca dürüst ve derinlemesine gelişim sağlayan mezun için nihai sonuç üretken, uyuşturucudan uzak bir hayat sürmek iken, öğrencinin ailesi için nihai sonuç sevdikleri kişiyi geri kazanmak olabilir.