NARCONON-PROGRAMMET

Dess komponenter

Narconon-programmet är en exakt, steg för steg-regim som behandlar alla aspekter av missbruk för att hjälpa individer att övervinna de negativa effekterna för sig själva och sin omgivning.

Att övervinna drogmissbruk kan verka skrämmande för individer, familjer och bundsförvanter. Många missbrukare går igenom flera rehabprogram, 28-dagars- eller 12-stegsprogram, bara för att återvända till drogmissbruk.

Narconon-programmet är annorlunda. Det är inte ett 28-dagarsprogram och använder inte ersättningsdroger. Det är inget 12-stegsprogram. Det kräver inte tro av något slag.

Narconon anser att missbruk varken är nedärvt eller en obotlig sjukdom som kräver obestämd behandling. En missbrukare är inte heller en missbrukare livet ut. Narconon-programmet består av unika tekniker för att hjälpa missbrukare att övervinna drog- och alkoholberoenden och deras skadliga effekter.

Programmets mål är en drogfri individ.


STEG FÖR STEG

Frihet från missbruk

DET DROGFRIA AVVÄNJNINGSPROGRAMMET

Narconon-programmet inleds med en drogfri avvänjning, som är utformad helt utan mediciner och avsedd att hjälpa individen att sluta med droger så snabbt och lätt som möjligt. (När en läkare anser det medicinskt nödvändigt, hänvisar Narconon de studerande till en distinkt medicinskt övervakad avvänjning som en förutsättning för att påbörja Narconon-programmet.)

Under detta steg finns Narconons avvänjningsspecialister till hands och tillgängliga för att hjälpa individer genom den svåra tiden att komma bort från droger under programmet. Narconons personal övervakar sömn, mat, vätskeintag och allmänna framsteg genom processen. De tillämpar också milda fysiska tekniker som kallas assister, som ges för att hjälpa till att mildra spasmer och minska värk och smärtor.

Genom procedurer som kallas objektiver hjälper personalen också till att omorientera de studerande till närvarande tid, och riktar de studerandes uppmärksamhet utanför sig själva och sina kroppar och på omgivningen runt omkring dem. Man gör objektiver för att lindra det mentala och känslomässiga obehaget av att titta inåt på negativa tankar eller att dröja kvar vid det förflutna.

Slutligen är näring en viktig del av avvänjningsprocessen. För att fungera korrekt, kräver kroppen vitaminer och mineraler; droger och alkohol bränner upp vitaminer och mineraler och maskerar de smärtsamma tecknen på sviktande hälsa. När personen slutar ta droger, manifesteras smärta och obehag i avvänjningen.

Förutom assister och objektiver, tar de studerande en vitamin- och mineral-formel som stöd under avvänjningsprocessen för att hjälpa till att reparera kroppen.

”Jag hade inget intresse i något annat än att använda droger. Nu är det det exakt motsatta. Jag är faktiskt en del av samhället.”

AVGIFTNING FÖR ETT NYTT LIV

Avgiftning för ett nytt liv är ännu en unik aspekt av Narconon-programmet. Det baseras på L. Ron Hubbards upptäckt att drogrester tydligen förblir fångade i kroppens fettvävnader och till och med kan återaktiveras flera år efter att personen upphört att ta droger. Drogers skadliga fysiska och psykiska verkningar upphör inte när en person slutar ta dem. Därför är det ett viktigt steg att få droger ut ur kroppen och avsluta deras psykiska och fysiska effekter på en individs liv.

Denna fas i Narconon-programmet är avsedd att främja fysisk hälsa genom att avlägsna giftiga ämnen i kroppen och samtidigt ge mer energi och minska fysiska begär kopplade till droger och alkohol. Elementen i Avgiftning för ett nytt liv består av motion i form av löpning för att stimulera blodcirkulationen; omfattande tidsperioder med bastubad för att svettas ut mediciner, droger och gifter som ligger lagrade i kroppen; näringsintag, inklusive särskilda vitaminer, mineraler och olja i exakta mängder; och ett ordentligt schema så att man får tillräckligt med vila.

Programmets inriktning med vitaminer innefattar en gradvis ökning av niacin, tillsammans med andra vitaminer och multimineraler. Därutöver tar studerande på programmet en blandning av oljor. Studerande övervakas för att säkerställa att de tar tillräckliga mängder salt, kalium och vatten för att fortsätta ha ordentligt med vätska under processen.

Syftet med Avgiftning för ett nytt liv är att befria din kropp från dessa drogrester och därmed sätta stopp för deras negativa påverkan.

OBJEKTIVERNA

Efter drogfri avvänjning och Avgiftning för ett nytt liv, fortsätter den Narconon-studerande till objektiverna. Droger trubbar av en persons medvetenhet och kastar honom ur kommunikation med omgivningen omkring honom. Objektiverna hjälper till att få den studerande i kommunikation med andra och med den nuvarande omgivningen, extroverterar den studerandes uppmärksamhet från störande minnen förknippade med drogmissbruk och gör det möjligt för den studerande att uppnå ett bredare perspektiv som är mindre subjektivt och mer objektivt. Han kan se världen omkring sig helt klart, ofta för första gången på flera år.

”Jag hade inget hopp i livet. Jag kom hit som en skadad själ. Narconon har gett mig liv.”

Under de olika stegen i programmet gör man objektiver varje dag, som en hjälp för att hålla den studerandes uppmärksamhet på nuet och inte i det förflutna.

På objektiverna lär sig de studerande också färdigheter som hjälper dem att obesvärat möta livet och lösa problem med hjälp av kommunikation.

LIVSFÄRDIGHETSKURSER

Vårt mål är långsiktig framgång för varje individ. Efter avvänjning och avgiftning känner sig de studerande bättre, men det finns fortfarande en hel del arbete att göra.

Effektiv praktik och inlärning leder till stabilitet, självrespekt och återvändande av personliga värderingar. PRECIS SOM FYSISKA FÄRDIGHETER, KAN LIVSFÄRDIGHETER LÄRAS IN.

Den sista delen av programmet består av en serie Livsfärdighetskurser. Dessa kurser ger individen de verktyg man behöver för att förbli drogfri.

KURSEN HUR MAN ÖVERVINNER LIVETS MED- OCH MOTGÅNGAR

För att undvika situationer som kan leda till droganvändning i framtiden, måste de studerande vara i stånd att identifiera verkliga vänner och hålla sig undan från dem vars sällskap skulle föra dem tillbaka i svårigheter. På den här kursen lär sig de studerande inte bara hur olämpliga beslut i fråga om vänner och bekanta förstörde deras liv i det förflutna, utan hur man gör bättre val i framtiden.

KURSEN PERSONLIGA VÄRDEN

På kursen Personliga värden lär sig de studerande hur personliga värden förloras och hur man återupprättar dem. De kommer att känna igen sina faktiska åtaganden. De lär sig en procedur som gör det möjligt för dem att ta fullt ansvar för sina tidigare missgärningar och därmed få befrielse från det associerade trauma och den skuld som är förknippad med dem. I slutet av den här kursen är de studerande redo att lämna det förflutna bakom sig och att gå framåt mot en positiv framtid.

Kursen Hur man förändrar tillstånd i livet

Eftersom drog- och alkoholanvändning ofta härrör från en oförmåga att ta itu med utmanande situationer, är det viktigt att före detta missbrukare får lära sig konstruktiva problemlösnings­färdigheter som hjälper dem att fortsätta leva ett drogfritt liv. Kursen utbildar de studerande ytterligare i procedurer som kan följas för att korrigera något i det förflutna så att det inte längre är ett problem i nuet och de får lära sig exakta steg att ta för att föra sina liv framåt.

”Jag känner mig som en komplett människa. Jag är stark, självständig och den person jag alltid velat vara.”

INSTRUKTIONSFILMER

En serie instruktionsfilmer presenteras för de studerande under programmet, vilka visuellt visar teorin och proceduren för varje aspekt av den teknologi som ligger bakom beståndsdelarna i programmet och hur de arbetar tillsammans för att leda den enskilde ur missbruket till ett nytt drogfritt tillstånd.

SAMMANFATTNING

Som med alla drogrehabiliteringsprogram är inte framgången garanterad. En viktig avgörande faktor är viljan och uthålligheten hos den studerande att uppnå ett drogfritt liv.

Att övervinna missbruk tar tid och engagemang. Studerande gör framsteg genom Narconon-programmet i sin egen takt, och de flesta tar åtta till tio veckor. Detta ger dem den tid och det stöd de behöver för att faktiskt bygga upp ett nytt liv från grunden med starka fundament, istället för det som förstördes av droger eller alkohol.

Narconon-personalen är specialutbildad för att hjälpa varje studerande på varje steg i programmet. De är med personen och är tillgängliga under hela avvänjningen, Avgiftningsprogram för ett nytt liv och Livsfärdighetskurserna.

För familjen till den studerande som gör framsteg i utbildningen, ärligt och grundligt, kan slutresultatet bli att de återfår sin älskade, medan slutresultatet för den utexaminerade från Narconon är möjligheten att leva ett meningsfullt och produktivt drogfritt liv.