PROGRAM NARCONON:

Jednotlivé součásti

Program Narconon je přesný režim, kde se v rámci jednotlivých postupných kroků řeší všechny stránky závislosti, což pomáhá jedincům překonat nepříjemné následky, které pociťují sami i lidé v jejich okolí.

Vypořádat se se závislostí na drogách může zdánlivě u jedinců, rodin a známých vyvolávat obavy. Mnoho závislých prošlo více rehabilitačními programy – 28denními nebo programy „12 kroků ke změně“ – aby se znovu k užívání drog vrátilo.

Program Narconon se od nich liší. Není to 28denní program a nepoužívá náhražkové drogy ani léky. Není to program „12 kroků ke změně“. Nevyžaduje žádné přesvědčení ani víru.

Narconon věří, že závislost není ani dědičná, ani nevyléčitelná nemoc, která by si vyžadovala nekonečné léčení. Ani závislého člověka nepovažuje za závislého na celý život. Program Narconon se skládá z jedinečných postupů, které pomáhají závislým překonat závislost na drogách či alkoholu a jejich škodlivé účinky.

Cílem programu je jedinec, který žije bez drog.


KROK ZA KROKEM

k životu bez závislosti

ODVYKÁNÍ BEZ POUŽITÍ DROG A LÉKŮ

Program Narconon začíná neléčebným procesem odvykání bez použití drog či léků, který má jedinci pomoci co nejrychleji a nejpohodlněji přestat s drogami. (Pokud to lékař považuje ze zdravotního hlediska za nutné, Narconon pošle studenty na jiný odvykací proces pod lékařským dohledem, což může být předpoklad pro zahájení programu Narconon.)

Během tohoto kroku jsou stále k dispozici specialisté Narcononu na odvykání, aby jedincům pomohli projít obtížným obdobím programu, kdy se snaží přestat s drogami. Pracovníci Narcononu sledují během tohoto procesu spánek, stravu, příjem tekutin a celkový postup. Také používají jemné fyzické techniky známé jako asisty, aby účastníkům pomohli uvolnit křeče a zmírnit bolesti.

Pracovníci také pomocí postupů zvaných objektivy pomáhají studentům přeorientovat se na přítomnost tak, že odvádějí pozornost studentů z nich samotných a jejich těl na jejich okolí. Objektivy také pomáhají zmírnit duševní a emoční nepříjemné pocity, kdy se člověk dívá do svého nitra na negativní myšlenky nebo se zaobírá minulostí.

A nakonec – při odvykání hraje zásadní roli výživa. Aby tělo správně fungovalo, vyžaduje to přísun vitamínů a minerálů; drogy a alkohol vitamíny a minerály spálí a maskují bolestivé signály, že tělo selhává. Když člověk přestane brát drogy, při odvykání se bolest a nepříjemný fyzický pocit projeví.

Navíc k asistům a objektivům ještě studenti užívají během procesu odvykání určité podpůrné dávky vitamínů a minerálů, které mají pomoci posílit tělo.

„Nic jiného než drogy mě nezajímalo. Teď je to přesně naopak. Jsem totiž součástí společnosti.“

PROGRAM DETOXIFIKACE PRO NOVÝ ŽIVOT

Další unikátní stránkou programu Narconon je Detoxifikace pro nový život. Vychází z objevu L. Rona Hubbarda, že zbytky drog zůstávají usazené v tukových tkáních těla a mohou se reaktivovat dokonce i léta poté, co člověk drogy přestal brát. I když člověk drogy brát přestane, škodlivé duševní a fyzické účinky užívání drog neskončí. Proto je velmi důležitým krokem dostat drogy z těla ven a tím zastavit jejich duševní a fyzické účinky na život člověka.

Účelem této fáze programu Narconon je odstranit z těla toxické látky a zároveň tak oslabit neovladatelné chutě spojené s drogami a alkoholem. Detoxifikaci pro nový život tvoří následující prvky: běhání, aby se rozproudil krevní oběh; intenzivní časové úseky pocení ve speciálně větrané suché sauně s nižší teplotou, aby se mohly vypotit nahromaděné zbytky drog a toxických látek; výživa, včetně přesných dávek specifických vitamínů, minerálů a olejů; a správně sestavený osobní rozvrh, který umožňuje dostatek spánku.

V rámci vitamínové kůry se postupně zvyšují dávky niacinu spolu s dalšími vitamíny a multiminerály. Dále studenti na programu užívají speciální směs olejů. Studenti přijímají v dostatečném množství sůl, draslík a vodu, aby byli během tohoto procesu dostatečně hydratovaní.

Účelem Detoxifikace pro nový život je zbavit tělo zbytků usazených drog a odstranit jejich negativní účinky, včetně neovladatelné touhy po droze.

OBJEKTIVY

Po odvykání a Detoxifikaci pro nový život studenti Narcononu pokračují na Objektivech. Drogy otupují vědomí člověka a způsobují, že přestává komunikovat se svým okolím. Objektivy pomáhají dostat studenta do komunikace s ostatními lidmi a se současným prostředím, extrovertují pozornost studenta ze znepokojivých vzpomínek spojených s užíváním drog a umožňují mu dosáhnout širšího náhledu, který je méně subjektivní a více objektivní. Dokáže vidět svět kolem sebe jasně, často poprvé po mnoha letech.

„Neměla jsem v životě žádnou naději. Přišla jsem sem jako zničená duše. Narconon mi vrátil život.“

Objektivy se provádějí během různých fází programu každý den, aby pomohly odvést studentovu pozornost z minulosti a udržet ji na přítomnosti.

Na Objektivech se studenti také učí dovednosti, které mohou použít, aby jim to usnadnilo pohodlně čelit životu a řešit problémy pomocí komunikace.

KURZY DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

Naším cílem je dlouhodobý úspěch pro každého jednotlivce. Po odvykání a detoxifikaci se každý cítí lépe, ale stále ještě zbývá spousta práce.

Efektivní nácvik a učení vedou ke stabilitě, sebeúctě a k návratu osobních hodnot. Stejně jako se lze naučit fyzické dovednosti, je možné se naučit i dovednosti pro život.

Závěrečnou část programu tvoří řada kurzů Dovednosti pro život. V těchto kurzech jedinec získá potřebné nástroje, aby mohl žít bez drog.

KURZ PŘEKONÁVÁNÍ VZESTUPŮ A PÁDŮ V ŽIVOTĚ

Aby se studenti vyhnuli situacím, které by mohly vést v budoucnosti k užívání drog, musí být schopní v životě rozpoznat skutečné přátele a pozitivní lidi a izolovat ty, kteří by je pravděpodobně přivedli zpět do potíží. Na tomto kurzu se studenti mohou naučit, jak jim špatná rozhodnutí týkající se přátel a známých v minulosti zničila život a jak se v budoucnu rozhodovat lépe.

KURZ OSOBNÍ HODNOTY

Na kurzu Osobní hodnoty se studenti učí, jak člověk ztratí osobní hodnoty a jak si je znovu může obnovit. Dostanou se do bodu, kde pochopí své skutečné povinnosti. Naučí se postup, který jim umožní převzít plnou zodpovědnost za své špatné činy z minulosti a tím dosáhnout úlevy od s tím spojeného traumatu a viny. Na konci tohoto kurzu mohou studenti minulost nechat za sebou a vykročit do pozitivní budoucnosti.

KURZ JAK ZMĚNIT RŮZNÉ STAVY V ŽIVOTĚ

Protože užívání drog a alkoholu často pramení z neschopnosti vypořádat se s náročnými situacemi, je pro dříve závislé lidi zásadní, aby se naučili dovednosti, jak konstruktivně řešit problémy, což jim pomůže vést život bez drog. Na tomto kurzu se také studenti učí postupy, kterými se mohou řídit, aby napravili cokoli z minulosti, aby to už dále nebyl problém v přítomnosti, a to tak, že se naučí přesné kroky, jak se posunout v životě vpřed.

„Cítím se jako úplný člověk. Jsem silná, nezávislá a taková, jaká jsem vždycky chtěla být.“

VZDĚLÁVACÍ FILMY

Během programu se studenti dívají na řadu vzdělávacích filmů, kde je názorně představena teorie a postup každé stránky technologie, jež je základem jednotlivých prvků programu, a to, jak dohromady fungují tak, aby jedince vyvedly ze závislosti do nového stavu, kdy již žije bez drog.

SHRNUTÍ

Jako u každého programu drogové rehabilitace úspěch není zaručen. Hlavním rozhodujícím faktorem je touha a odhodlanost studenta dosáhnout stavu, kdy bude žít život bez drog.

Překonat závislost zabere nějaký čas a vyžaduje to odhodlání. Studenti postupují programem Narconon svým vlastním tempem, většinou jim to zabere osm až deset týdnů. To poskytuje studentům potřebný čas a podporu, aby si mohli znovu od začátku vytvořit život na pevných základech a tak nahradit život zničený drogami nebo alkoholem.

Pracovníci Narcononu jsou speciálně školení, aby pomohli každému studentovi s každým krokem programu. Jsou s člověkem stále a jsou mu k dispozici během fáze odvykání, Detoxifikace pro nový život a kurzů Dovednosti pro život.

Pro rodinu studenta, který čestně a důsledně prochází programem, může být konečný výsledek, že se jim vrátí jejich blízký člověk, zatímco konečným výsledkem pro absolventa Narcononu je možnost žít naplněný a produktivní život bez drog.