Εγκαταστάσεις Παγκόσμιας Κλάσης

Σε Κάθε Ήπειρο

Ο εθισμός στα φάρμακα/ναρκωτικά και στο αλκοόλ είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί μια παγκόσμια λύση. Τα κέντρα Νάρκωνον ανά τον κόσμο, ανταποκρίνονται στην πρόκληση με τις διεθνείς κεντρικές εγκαταστάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έξι νέα πρότυπα ηπειρωτικά κέντρα, ένα κέντρο ειδικά για τους καλλιτέχνες και τους ηγέτες και δεκάδες περιφερειακά και τοπικά κέντρα.

Νάρκωνον Άροουχεντ

Προκειμένου να γίνουν όλες οι πλευρές του προγράμματος Νάρκωνον ευρέως διαθέσιμες, το 2001 άνοιξε το πρωτοπόρο διεθνές κέντρο Νάρκωνον Άροουχεντ για απεξάρτηση και εκπαίδευση σχετικά με τα φάρμακα/ναρκωτικά. Με 1.000 στρέμματα δασικής έκτασης στη νοτιοανατολική Οκλαχόμα, είναι η μεγαλύτερη κτηριακή εγκατάσταση του κόσμου στο είδος της και προσφέρει το πρόγραμμα Νάρκωνον για την απεξάρτηση από τα φάρμακα/ναρκωτικά αλλά και εκπαίδευση για επαγγελματίες που ασχολούνται με την απεξάρτηση από τα φάρμακα/ναρκωτικά.

Το 2015, το Νάρκωνον ξεκίνησε την επόμενη μεγάλη εξέλιξη της αποστολής του: πρότυπα Ηπειρωτικά κέντρα Νάρκωνον. Κάθε ένα απ’ αυτά παρέχει το πρόγραμμα απεξάρτησης από τα φάρμακα/ναρκωτικά και, παράλληλα, εκπαίδευση και μαθητεία για τους ειδικούς στην απεξάρτηση από τα φάρμακα/ναρκωτικά στην περιοχή τους. Κάθε ένα τους είναι μοναδικό από αρχιτεκτονικής άποψης και ταιριάζει απόλυτα με τη γεωγραφική ζώνη όπου βρίσκεται, παραδίδοντας παράλληλα το πρόγραμμα Νάρκωνον που είναι παντού εξίσου αποτελεσματικό.