Anläggningar i världsklass

på varenda kontinent

Drog- och alkoholberoende är ett globalt problem som kräver en global lösning. Narconon-centra startas världen över för att bemöta utmaningen, tillsammans med den internationella centrala anläggningen i USA, sex nya kontinentala mönstergilla centra, ett center speciellt för artister och ledare, och dussintals regionala och lokala centra.

Narconon Arrowhead

För att göra alla aspekter av Narconon-programmet tillgängligt i stor skala, öppnades Narconon Arrowhead, flaggskeppet för drogrehablilitering och internationellt utbildningscenter, år 2001. Det är världens största drogrehabiliteringsinrättning i sitt slag, beläget på 250 tunnland skogsmark i sydöstra Oklahoma, och tjänar även som internationellt center för utbildning av yrkesverksamma inom drogrehabilitering.

År 2015, inledde Narconon nästa stora framsteg i sin mission: kontinentala mönstergilla Narconon-centra. Vart och ett tillhandahåller Narconons rehabiliteringsprogram samt utbildning och lärlingskap för drog­rehabiliterings­specialister för den regionen. Vart och ett är unikt i sin arkitektur och integrerat med sin geografiska zon, medan det levererar det enhetligt fungerande Narconon-programmet.