Το Νάρκωνον Άροουχεντ αποτελεί την διεθνή έδρα για σχεδόν μισό αιώνα και έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι, εάν ένα άτομο μπορεί να αναγνωρίσει και να ξεπεράσει τα αρχικά προβλήματα που το οδήγησαν στον εθισμό, μπορεί και να ανακτήσει τον αυτοσεβασμό και τον αυτοέλεγχό του.

Σχετικά με Εμάς