Online privacy-beleid

Laatste update: 5 september 2015

Graag zorgvuldig lezen alvorens deze website te gebruiken

In deze Privacy Verklaring wordt beschreven welke informatie er via deze website door Narconon Arrowhead over jou wordt verzameld, hoe we die informatie gebruiken en delen en wat voor keuzes wij je ten aanzien van privacy aanbieden. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op informatie die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je anderszins met ons gegevens uitwisselt.

Veranderingen in deze Privacy Verklaring

Van tijd tot tijd kunnen we veranderingen aanbrengen in deze Privacy Verklaring. Als we veranderingen aanbrengen, zullen we je op de hoogte brengen door de publicatie van de bijgewerkte Privacy Verklaring en het aanpassen van de “Laatst bijgewerkt op” datum erboven. We moedigen je aan om de Privacy Verklaring telkens opnieuw te lezen wanneer je onze website gebruikt om op de hoogte te blijven van ons gebruik van gegevens en van manieren waarop je kunt helpen om je privacy te beschermen.

Verklaring ten aanzien van de behandeling van privacygevoelige gegevens – Gezondheidsgegevens

Bepaalde beschermde gezondheidsgegevens die je eventueel geeft zijn beschermd zoals beschreven in onze Verklaring ten aanzien van de behandeling van privacygevoelige gegevens . In geval van een conflict tussen de bewoordingen van deze Privacy Verklaring en de bewoordingen in de Verklaring ten aanzien van de behandeling van privacygevoelige gegevens, zullen de bewoordingen in de Verklaring ten aanzien van de behandeling van privacygevoelige gegevens van toepassing zijn.

Het gebruik van de website

Jouw toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden en condities die uiteen zijn gezet in onze Voorwaarden voor gebruik.

Gegevensverzameling

Gegevens die jij verschaft

Wij leggen de informatie die jij aanlevert vast, zoals wanneer je je aanmeldt om onze E-mail nieuwsbrief te krijgen, of wanneer je een gratis informatiepakket aanvraagt of wanneer je onze intake vragenlijst invult. We kunnen de volgende informatie verzamelen, maar we zijn daartoe niet beperkt: je naam, E-mailadres, postadres, telefoonnummer, nummers van je betaalkaarten, dingen waarmee we je kunnen helpen, redenen waarom je meer informatie wenst en basisgegevens van de geschiedenis van het gebruik van alcohol en/of gebruik van andere drugs.

Gegevens over je gebruik van de website

Wanneer je onze website gebruikt leggen wij gegevens vast, zoals het volgende:

  • Informatie over apparatuur Wij verzamelen apparatuur-specifieke informatie wanneer jij onze website bezoekt, inclusief het hardware model, het operating system en de versie daarvan, unieke identificaties van het apparaat, informatie van het mobiele netwerk en informatie over de interactie van het apparaat met onze website. Eventueel identificeren we ook andere software die er op het apparaat draait (maar uit dergelijke software betrekken we geen inhoudelijke gegevens) met als doel het voorkomen fraude en malware.
  • Gebruiksgegevens Wij verzamelen gegevens over hoe jij onze website gebruikt, inclusief de tijdstippen van je bezoek, de typen browsers en de taal en Internet Protocol (“IP”) adressen.
  • Informatie verzameld door Cookies en Webbakens. We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en dit kan inhouden het sturen van cookies naar je computer of je mobiele apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website op je harde schijf of in het geheugen van het apparaat worden opgeslagen. Cookies bevatten onder meer bepaalde voorkeuren van je en helpen om statistische gegevens te verzamelen en gebruikersactiviteit te evalueren.. We kunnen ook informatie verzamelen door webbakens te gebruiken. Webbakens zijn elektronische patronen die in onze website of e-mails kunnen worden gebruikt. We kunnen gebruikmaken van webbakens om cookies af te leveren, het aantal bezoeken te tellen, een begrip te krijgen van het gebruik en de effectiviteit, en om vast te stellen of een E-mail is geopend en of er op is gereageerd.

Analyse door derden

We kunnen derde partijen toestaan om analyse diensten te leveren. Deze derde partijen kunnen gebruikmaken van cookies, van webbakens en andere technologieën om informatie te verzamelen, zoals je IP adressen, identificatiegegevens die in verband staan met je mobiele apparaat of met applicaties op het apparaat, de browsers die je gebruikt om onze website te bezoeken, pagina’s die bekeken zijn, de tijd die aan pagina’s is besteed, links waarop is geklikt en verbindingsgegevens. Deze informatie kan mogelijk worden gebruikt door Narconon Arrowhead en andere bedrijven om gegevens te analyseren en te volgen, om de populariteit van een bepaalde inhoud te beoordelen en om een beter begrip te verkrijgen van je gebruik. Deze Privacy Verklaring heeft geen betrekking op, en daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, cookies, webbakens en andere volg technologieën van derde partijen, en we raden je aan om het privacy beleid van die derde partijen na te gaan om meer te weten te komen over hun privacy praktijken.

Gegevensgebruik

We maken gebruik van informatie over jou om onze website op te baseren, te onderhouden en te verbeteren, en om de informatie en de steun te verschaffen waar je om vraagt.

We kunnen gegevens die we verzamelen gebruiken om jou nieuws en informatie te sturen over onze diensten.

We kunnen informatie over jou ook gebruiken om trends en gebruik in verband met onze website bij te houden en te analyseren; ter bescherming van onze rechten en ons eigendom; voor het onderzoeken en voorkomen van bedrog of andere onwettige activiteiten, en voor elk ander doel dat je in verband met onze website bekend gemaakt is.

We kunnen gebruikmaken van derde partij service providers om in de Verenigde Staten en andere landen persoonlijke informatie te verwerken en op te slaan.

Het delen van informatie

We kunnen persoonlijke informatie over jou als volgt delen:

  • Met derde partijen om onze website en diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren, waaronder service providers die toegang hebben tot informatie over jou om in onze naam diensten uit te voeren (zoals het voorkomen van fraude en verificatie diensten);
  • In verband met, of tijdens de onderhandelingen van een eventuele fusie, verkoop van bedrijfsvoorraden of activa, financiering, aankoop, overdracht of ontbinding van onze hele activiteit of een gedeelte daarvan;
  • Als wij het idee hebben dat het onthullen hiervan redelijkerwijs noodzakelijk is om gehoor te geven aan toepasselijke wetten, regelgeving, rechtszaken of verzoek van de overheid; om van toepassing zijnde gebruiksovereenkomsten of gebruiksregels na te laten komen; om de veiligheid of de integriteit van onze website of onze diensten te beschermen; en om ons, onze gebruikers of het publiek tegen gevaar en illegale activiteiten te beschermen; en
  • Met jouw toestemming.

We kunnen ook gegevens die niet aan de persoon te koppelen zijn en niet te identificeren zijn, met derde partijen delen.

Sociale Media en Platforms van derden

Het kan dat bepaalde secties of functionaliteiten op onze website jou toestaan om informatie te delen op sociale media sites of platforms van derden, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, of andere gelijksoortige sites (ook wel “Social Media Sites” genoemd). Narconon Arrowhead is niet in het bezit van dergelijke Social Media Sites en hebben daar evenmin controle op, daarom is het plaatsen van je informatie op Social Media Sites onderworpen aan het privacy beleid van de derde partij en andere juridische voorwaarden, waarmee wellicht niet de privacy beschermingen worden geboden waar je mee instemt. Narconon Arrowhead is niet verantwoordelijk voor enige actie of inactie van enige Social Media Site en evenmin verantwoordelijk voor de gevolgen van jouw keuze om je informatie op Social Media Sites te delen.

Beveiliging

Wij nemen redelijke beveiligingsmaatregelen, waaronder bestuurlijke, technische en fysieke maatregelen om te helpen voorkomen dat persoonlijke informatie verloren, gestolen, misbruikt, zonder toestemming wordt bekeken, onthuld, veranderd of vernietigd wordt. Helaas kan er van geen enkele gegevenstransmissie over het Internet worden gegarandeerd dat deze voor 100% veilig is. Daardoor kan, hoewel we ernaar streven om jouw persoonlijke informatie te beschermen, Narconon Arrowhead de veiligheid niet garanderen van elke informatie die je naar ons stuurt of die je van onze online producten of diensten krijgt, en dit doe je dus op eigen risico.

Jouw Privacy Keuzes

Persoonlijke Informatie

Je kunt op elk moment informatie over jezelf bijwerken of verbeteren door ons een E-mail te sturen op info@narcononarrowhead.org.

Cookies

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze, als standaardkeuze, cookies accepteren. Als je daar de voorkeur aan geeft, kun je je browser zo instellen, dat hij cookies verwijdert of verwerpt, maar als je dat doet, bestaat de kans dat onze website niet behoorlijk functioneert.

Links naar Andere Websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites en die websites volgen wellicht niet dezelfde gebruiken ten aanzien van privacy als Narconon Arrowhead. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy gebruiken van websites van derde partijen. Wij raden je aan om het privacy beleid van dergelijke derde partijen te lezen om meer te weten te komen over hun behandeling van privacygevoelige gegevens..

Kinderen

Narconon Arrowhead verzamelt of bewaart niet bewust gegevens van personen die jonger zijn dan 13 jaar, en geen deel van de website of de diensten is, gericht op personen die jonger zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, maak dan alsjeblieft geen gebruik van onze website of onze diensten. Als Narconon Arrowhead verneemt dat er informatie is verzameld over personen die jonger zijn dan 13 jaar, zonder dat daar controleerbare toestemming van de ouders voor is, dan zal Narconon Arrowhead de gepaste stappen ondernemen om deze informatie te vernietigen. Neem voor een dergelijk verzoek alsjeblieft contact met ons op via info@narcononarrowhead.org.

Contact

Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring neem dan alsjeblieft contact met ons op via

Narconon Arrowhead
69 Arrowhead Loop
Canadian, OK 74425
VERENIGDE STATEN
E-mail: info@narcononarrowhead.org