Meddelelse om personvern på nett

Sist oppdatert: 5. september 2015

Vennligst les dette nøye for du benytter deg av dette nettstedet.

Denne meddelelsen om personvern beskriver informasjonen som Narconon Arrowhead innhenter om deg gjennom dette nettstedet, hvordan vi bruker og deler den informasjonen og de valgene for beskyttelse av personlige opplysninger vi tilbyr. Denne meddelelsen om personvern gjelder informasjonen vi innhenter når du besøker eller bruker nettstedet vårt eller når du på annen måte har noe med oss å gjøre.

Forandringer i denne meddelelsen om personvern

Vi kan fra tid til annen forandre denne meddelelsen om personvern. Hvis vi gjør forandringer, vil vi melde fra til deg ved å slå opp en oppdatert meddelelse om personvern på nettstedet og revidere «Sist oppdatert»-datoen ovenfor. Vi oppfordrer deg til å se gjennom meddelelsen om personvern hver gang du bruker dette nettstedet for å holde deg informert om informasjonspraksisen vår og om måter som kan hjelpe deg å beskytte personlige opplysninger om deg.

Meddelelse om personvernpraksis – helseinformasjon

Visse typer beskyttet helseinformasjon som kan bli gitt oss av deg, er beskyttet som beskrevet i vår Meddelelse om personvernpraksis. I tilfelle konflikt mellom vilkårene i denne Meddelelsen om personvern og vilkårene i Meddelelsen om personvernpraksis, skal vilkårene i Meddelelsen om personvernpraksis råde.

Bruken av nettstedet

Din adgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt visse vilkår som er beskrevet i vår Betingelser for bruk.

Innhenting av informasjon

Informasjon du gir

Vi innhenter informasjon du gir, så som når du melder deg på for å motta vårt epost-nyhetsbrev, når du ber om en gratis informasjonspakke eller når du fyller ut vårt forberedende spørreskjema. Vi kan innhente, men er ikke begrenset til å innhente, følgende informasjon: navnet ditt, e-postadressen din, postadressen din, telefonnummeret ditt, betalingskort-numrene dine, saker vi kan hjelpe deg med, hvorfor du vil ha mer informasjon samt grunnleggende bakgrunn med alkohol- og/eller annet stoff-bruk.

Informasjon vi innhenter fra bruken din av nettstedet

Vi innhenter informasjon om deg når du bruker nettstedet vårt, inkludert følgende:

  • Utstyrsinformasjon. Vi samler inn utstyrspesifikk informasjon når du besøker nettstedet vårt, inkludert hardware-modell, operativsystem og versjon, unike enhets-identifiserere, mobilnettverkinformasjon og informasjon om utstyrets interaksjon med nettstedet vårt. Vi kan også identifisere annet software som kjører på enheten (men vil ikke innhente noe innhold fra slik software) for beskyttelse mot bedrageri og malware.
  • Bruksinformasjon. Vi innhenter informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, inkludert påloggings-tidene dine, nettlesertype og språk og Internet Protocol(«IP»)-adresser.
  • Informasjonen blir innhentet av informasjonskapsler og Web Beacons. Vi benytter forskjellige teknologier til å innhente informasjonen, og dette kan omfatte å sende informasjonskapsler til datamaskinen eller mobilenheten din. Informasjonskapsler (cookies) er små datafiler som et nettsted lagrer på harddisken din eller i minnet på enheten din. Blant andre ting husker informasjonskapsler brukerinnstillingene dine og hjelper til med å evaluere og kompilere representative statistikker om bruk og aktivitet. Vi kan også hente inn informasjon ved hjelp av web beacon. Web beacon er elektroniske bilder som kan bli brukt i nettstedet vårt eller i e-post. Vi kan benytte web beacons til å levere informasjonskapsler, telle besøk, forstå bruk og effektivitet og avgjøre om en e-post har blitt åpnet og om det har blitt handlet ut fra den.

Tredjepartsanalyse

Vi kan tillate tredjeparter å ta seg av analysetjenester. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler, web beacons og andre teknologier til å innhente informasjon, slik som IP-adressene dine, identifiserere forbundet med mobilenhetene dine eller applikasjoner i enheten, nettleserne du bruker til å besøke nettstedet vårt, leste sider, tid brukt på sider, lenker klikket på og konverteringsinformasjon. Denne informasjonen kan bli brukt av Narconon Arrowhead og andre foretak til å analysere og spore data, avgjøre populariteten til spesifikt innhold og bedre forstå bruken din. Denne meddelelsen om personvern gjelder ikke for, og vi er ikke ansvarlige for, informasjonskapsler, web beacons eller andre sporingsteknologier fra tredjepart, og vi oppfordrer deg til å sjekke personvernpolicyen til disse tredjepartene for å lære mer om personvernpraksisene deres.

Bruk av informasjon

Vi bruker informasjon om deg til å stille nettstedet vårt til rådighet, vedlikeholde det og forbedre nettstedet vårt og til å levere informasjonen og støtten du ber om.

Vi kan bruke innhentet informasjon til å sende deg nyheter og informasjon om tjenestene våre.

Vi kan også bruke informasjon om deg til å spore og analysere tendenser og bruk i forbindelse med nettstedet vårt; til å beskytte våre rettigheter og eiendeler; til å etterforske og hindre bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter; og for eventuelle andre formål fremlagt for deg i forbindelse med nettstedet vårt.

Vi kan bruke leverandører av tredjeparts-tjenester til å behandle og lagre informasjon i De forente stater og andre land.

Deling av informasjon

Vi kan dele personlig informasjon om deg som følger:

  • Med tredjeparter for å tilveiebringe, vedlikeholde og forbedre nettstedet og tjenestene våre, inkludert tjenesteleverandører som får adgang til informasjon om deg for å utføre tjenester på våre vegne (for eksempel hindre bedrageri og verifiseringstjenester);
  • I forbindelse med, eller under forhandling om, eventuell sammenslåing, salg av virksomhetens aksjer eller aktiva, finansiering, anskaffelse, salg av deler av eller oppløsning av hele eller en del av virksomheten vår;
  • Hvis vi mener at avsløring er rimelig nødvendig for å etterkomme en eventuell relevant lov, forskrift, rettslig prosess eller anmodning fra myndigheter; håndheve gjeldende brukeravtaler eller policyer; beskytte sikkerheten og integriteten til nettstedet eller tjenestene våre og å beskytte oss, brukerne våre eller publikummet vårt mot skade eller ulovlige aktiviteter; og
  • Med ditt samtykke.

Vi kan også dele innhentet, ikke personlig identifiserbar informasjon med tredjeparter.

Sosiale media og tredjeparts-plattformer

Visse avsnitt eller funksjonaliteter i nettstedet vårt kan tillate deg å dele informasjon på tredjeparts sosiale media-steder eller -plattformer, slik som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+ eller andre lignende nettsteder (samlet «sosiale media-steder»). Narconon Arrowhead verken eier eller kontrollerer slike sosiale media-steder, og det å vise informasjonen din på de sosiale media-stedene er underlagt tredjepartens policyer og andre juridiske vilkår for hemmelighold, som kanskje ikke gir en beskyttelse av personlige opplysninger du kan gå med på. Narconon Arrowhead er ikke ansvarlig for noen handling eller unnlatelse fra noe sosialt media-sted, heller ikke er vi ansvarlige for konsekvensene av at du velger å dele informasjonen din på sosiale media-steder.

Sikkerhet

Vi tar rimelige forholdsregler, inkludert administrative, tekniske og fysiske beskyttelsestiltak, for å bidra til å beskytte personlig informasjon mot tap, tyveri, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, forandring og ødeleggelse. Dessverre kan ingen dataoverføring på internett bli garantert å være 100 % sikker. Som resultat, selv om vi tilstreber å beskytte din personlige informasjon, kan ikke Narconon Arrowhead sikre eller garantere sikkerheten til noen informasjon du sender til oss, eller fra våre online produkter eller servicer, og du gjør det på eget ansvar.

Dine personvernvalg

Personlige opplysninger.

Du kan når som helst oppdatere eller korrigere opplysninger om deg selv ved å sende oss en e-post på info@narcononarrowhead.org.

Informasjonskapsler

Standardinnstillingen i de fleste nettlesere er å akseptere informasjonskapsler. Du kan vanligvis velge å innstille nettleseren din til å fjerne eller avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det; imidlertid kan det være at nettstedet vårt ikke fungerer skikkelig hvis du gjør det.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettstedet, og det kan være at disse nettstedene ikke følger samme personvernpraksis som Narconon Arrowhead. Vi er ikke ansvarlig for tredjepart-nettsteders personvernpraksis. Vi oppfordrer deg til å lese personvernpolicyene til slike tredjeparter for å lære mer om personvernpraksisene deres.

Barn

Narconon Arrowhead verken innhenter eller lagrer personlig identifiserbar informasjon fra personer under 13 år, og ingen del av nettstedet eller tjenestene er rettet mot personer under 13 år. Hvis du er under 13 år gammel, vennligst ikke benytt dette nettstedet eller tjenestene våre. Hvis Narconon Arrowhead erfarer at personlig identifiserbar informasjon om personer under 13 år har blitt innhentet uten verifiserbart samtykke fra foreldre, da vil Narconon Arrowhead ta formålstjenlige tiltak for å slette denne informasjonen. For å komme med en slik anmodning, vennligst kontakt oss på info@narcononarrowhead.org.

Kontakt

Vennligst kontakt oss om et hvilket som helst spørsmål eller anliggende angående denne meddelelsen om personvern på:

Narconon Arrowhead
69 Arrowhead Loop
Canadian, OK 74425
United States
E-post: info@narcononarrowhead.org