Nu een hechte familieband

Ik kwam in 1991 naar de VS, meteen nadat in de Sovjet-Unie de communistische partij was ingestort. En het was nogal moeilijk om bij de Amerikaanse kinderen aansluiting te vinden, weet je, omdat ik een accent had, me raar kleedde en er raar uitzag.

Dat ging zo een aantal jaren door totdat ik naar de middelbare school ging en met drugs en alcohol in aanraking kwam. Opeens had ik het idee dat ik er wél bij hoorde.

En dat ging over op steeds sterkere drugs en voordat ik het doorhad, dronk ik op dagelijkse basis behoorlijk wat alcohol en ging toen over op opiaten en daar bestond mijn leven zo’n beetje uit.

Voor mij was het Narconon-programma een gloednieuwe manier om tegen het leven aan te kijken, een positieve kijk op alles om me heen.

Het herstelde ook de relaties met mijn vrienden en mijn familie. Vooral met mijn familie, want hen heb ik het meeste pijn gedaan toen ik gebruikte. Ze waren verbaasd dat ik zelfs belde en ze vroeg wat van mij gewenst was, want dat had ik nooit eerder gedaan.

Het kon niet beter. We hebben nu een hechtere band dan voordat ik zelfs maar met drugs begon.

Het Narconon-programma is het enige programma, dat echt werkte. Het heeft mijn leven gered toen ik dacht dat alles verloren was.

Meer Video’s