Livsferdigheter

Så snart trangen til stoff er borte for godt og den fysiske siden av avhengighet er eliminert, er det på tide å ta for seg grunnene til at en person begynte med stoff i første omgang.

Det gjøres gjennom praktisk kursarbeid for å få inn livsferdighetene en person trenger for å lykkes. Dette er ferdigheter som folk som kjemper med stoffmisbruk ofte har tapt av syne – eller aldri har hatt.

Effektive praktiske oppgaver og læring fører til stabilitet og retur av personlige verdier. Og like viktig, disse kursene hjelper en person med å utvikle den selvkontrollen og personlige styrken som er nødvendig for å opprettholde et stoffritt liv.

«Narconon gav meg tilbake redskapene som jeg hadde mistet på veien. De lærte meg å leve igjen – å faktisk leve.»

Det du trenger for å lykkes

Her er verktøyene studenter studerer og skaffer seg på dette stadiet i Narconon-programmet:

Hvordan overvinne livets opp- og nedturer?

Å være oppe en dag og nede den neste, kan hurtig bli en nedadgående spiral som raskt kan føre til bunnen. Lær faktorene som forårsaker at en person «roller coaster», emosjonelt og fysisk, på dette kurset. Sett mønstre til å forbedre velvære, og lær hvordan man får øye på disse faktorene, slik at du kan unngå dem eller fjerne dem fra livet ditt.


Personlige verdier

Å ta de riktige valgene avgjør hele fremtiden din. Men hva er riktig? Hvordan kan du avgjøre dette for deg selv i ethvert tilfelle? Dette kurset hjelper deg med å skape din egen personlige «ryggrad», og gir rammene for å treffe beslutninger så du kan ha tillit til at du vil gjøre det som er riktig, hva enn det er for deg.


Å forandre tilstander i livet

Som et avsluttende trinn er det tid for å ta for seg stumpene i alle områder av livet som misbruket har påvirket negativt. Dette kurset hjelper deg å reparere skade på eget liv, forhold, eiendeler, jobb. Selv om det kanskje ikke ser slik ut, kan skaden bli reparert. Dette kurset gir formler som virker, og som du kan bruke til å hjelpe deg med å få orden på livet ditt igjen og arbeide mot en bedre fremtid.«Jeg hadde vært på åtte andre rehabsteder før Narconon. Det som gjør Narconon annerledes, er at de aldri sa at jeg ikke skulle bruke stoff. De lærte meg en bedre måte å leve livet på, og et biprodukt av det var ikke å bruke stoff.»

Neste
Redder liv. Redder familier.
Resultater fra Narconon-programmet.

NARCONON ARROWHEAD

UTDANNELSE OM STOFF OG REHABILITERING