Resultater fra Narconon

Studier og rapporter

Et utdrag

«A Simplified Method for Routine Outcome Monitoring after Drug Abuse Treatment» (R.D. Lennox PhD; MA Sternquist MS og A. Paredes MD utgitt i journalen Substance Abuse: Research and Treatment 2013:7 155-169) En studie av 323 graduanter viser at seks måneder etter fullføringen av Narconon-programmet hadde 73,5 % av graduantene ikke brukt noen ulovlige stoff; 94 % var ikke straffet.


Narconon Stockholm, Sverige, External Case Study (P. Gerdman, mai 1981)

En studie av 13 ferdiggjørelser viste at fire år etter fullføringen av Narconon-programmet var: 78,6 % stoffrie; 73 % i fast arbeid.


«Summary Analysis of Routine Outcome Monitoring by Narconon Eslöv (Sweden) of Its Drug Rehabilitation Program Graduates, 2010-2012»

I denne studien ble 49 graduanter fra Narconon-programmet undersøkt ett til tre år etter avslutningen. Ikke noe stoff første seks måneder etter uteksaminering, 80 %. I de foregående 30 dagene: i arbeid eller på skole, 77 %; ikke arrestert, 98 %; godt forhold til familie, 86 %.


«Narconon Boston Case Study with Control» (C.H. Washburn, MD, June 30, 1975)

I denne studien av 11 graduanter over 10 måneder etter programmet, ble det rapportert at 91 % av Narconon-studiegruppen var stoffri sammenlignet med 0 % av kontrollgruppen.


«Intermediate Sanctions for Juvenile Offenders: Impact of the Narconon New Life Detoxification Program on High-Rate Juvenile Offenders, Utah Fourth District Juvenile Court» (Studie presentert for Conference of Western Attorneys General, Maui, august 2005)

100 av de første unge som var innskrevet på dette rettsbeordrede programmet, var blitt dømt for 1100 mindre forbrytelser eller kriminelle handlinger innenfor to år forut for det polikliniske Narconon-programmet. Etter fullføring av Narconon-programmet var 63,5 % av de unge borte fra kriminalitet to år etterpå, sammenlignet med 30,1 % i en kontrollgruppe.

De beskrevne resultatene er basert på innsamlet informasjon om kort- og langsiktig effektivitet av behandling. Personlige resultater garanteres ikke og kan være forskjellige.