Vilkår for bruk

Enighet om Vilkår for bruk

Følgende Vilkår for bruk styrer din bruk av nettstedet for Narconon Arrowhead («Narconon Arrowhead»). Vennligst les disse Vilkårene for bruk nøye. Din bruk av dette nettstedet tilsvarer din enighet i å være bundet av alle vilkårene. Hvis du er uenig i ett eller flere av disse vilkårene, eller på noen måte finner dem uakseptable, vennligst lå være å gå inn på eller bruke nettstedet vårt.

Denne Enigheten er inndelt i to deler. Del en forklarer alle vilkårene som styrer din bruk av dette nettstedet. Del to inneholder ytterligere rettslige vilkår, inkludert bestemmelser som begrenser vårt ansvar for deg og krever individuell voldgift for enhver potensiell rettslig tvist. For å kunne bruke nettstedet vårt må du akseptere alle vilkårene i denne Vilkår for bruk.

Forandringer i Vilkår for bruk

Vi har til enhver tid rett til å forandre eller gjøre tilføyelser til vilkårene i denne Vilkår for bruk ved å legge ut de endrede Vilkår for bruk på dette nettstedet. All bruk av dette nettstedet etter vår publisering av slike forandringer, skal tilsvare din aksept av Vilkår for bruk slik den er modifisert. Enhver tvist som oppsto før modifiseringen, skal bli styrt av den Vilkår for bruk (inkludert klausulen om bindende individuell voldgift) som var i bruk da tvisten oppstod.

Del en: Vilkår som styrer bruken av nettstedet

Kriser

DETTE NETTSTEDET ER IKKE EN BEREDSKAPS- ELLER KRISEOVERVÅKNINGS-TJENESTE, OG ENHVER PERSON SOM KJENNER TIL EN NØDSSITUASJON ELLER MENER AT EN PERSON KAN RISIKERE SKADE ELLER DØD, ELLER SOM KUNNE SKADE SEG SELV ELLER EN ANNEN PERSON, BØR RINGE «112» ELLER EN PASSENDE TJENESTE FOR NØDANROP. NARCONON ARROWHEAD ER IKKE PÅ NOEN MÅTE FORPLIKTET TIL Å OVERVÅKE, ELLER RESPONDERE PÅ KOMMUNIKASJONER RETTET TIL DETTE NETTSTEDET.

Aldersbegrensninger

Dette nettstedet er ment for, og er kun passende for personer som er 18 år eller eldre. Noe av innholdet på dette nettstedet kan være upassende for barn. Barn under 13 har ikke lov til å bruke dette nettstedet. Vi anbefaler på det sterkeste at barn mellom 13 og 17 år spør foreldre eller verge om tillatelse før de besøker nettstedet vårt. Narconon Arrowhead frasier seg herved alt ansvar for bruken personer under 18 år gjør av nettstedet.

Informasjon på dette nettstedet er ikke profesjonell rådgivning

Alle data, formasjon, tekst, grafikk, lenker og annet materiale på dette nettstedet stilles til rådighet som en hjelp til besøkende på nettstedet vårt. Formålet med informasjonen som er gitt på dette nettstedet er kun generell informasjon og utdanning. Informasjonen som er gitt på dette nettstedet er ikke beregnet på å tjene som medisinsk eller annet profesjonelt råd og skal ikke bli brukt til diagnose eller behandling av noen tilstand eller noe symptom. Informasjonen som er gitt på dette nettstedet utgjør ikke det å gi medisinske eller profesjonelle råd om helsepleie eller det å praktisere slike tjenester.

Du bør konsultere legen din eller en annen kvalifisert helsearbeider når det gjelder ethvert spesifikt spørsmål du måtte ha. Du bør aldri se bort fra profesjonelle råd eller utsette å søke behandling basert på informasjonen på dette nettstedet eller andre nettsteder det er lenker fra og til.

Begrenset bruk

Du kan bare bruke dette nettstedet i den utstrekning du adlyder alle lover, regler og bestemmelser som gjelder for din anvendelse av dette nettstedet.

Ditt privatliv

Ved å godta disse Vilkårene for bruk, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert vår Meddelelse om personvern på nett.

Sosiale media og online fellesskap

Narconon Arrowhead kan gi deg muligheten å dele informasjonen på tredjeparters nettsteder eller sosiale media-steder, slik som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+ eller lignende steder (kollektivt, «sosiale media-steder»). Narconon Arrowhead kan også gi deg anledninger til å delta i online fellesskap på slike sosiale media-steder og kan være vert for diskusjonspaneler, chatter og andre fora på dette nettstedet. Du kan for eksempel bruke Instagram-navnet ditt, og tagge dine bilder og oppslag («Tagged Content») med hashtag #narconon (eller andre hashtagger som vi fra tid til annen kan skaffe til veie) for å sende inn ditt Taggede Content for potensiell bruk på nettstedet vårt. Hvis du slår opp Tagged Content med hashtag #narconon (eller andre hashtagger vi kan skaffe til veie) blir aktiviteten og deltakelsen din styrt av denne Vilkår for bruk. Videre forblir du ansvarlig for å overholde andre relevante vilkår og betingelser, slik som de til Instagram og andre sosiale media-steder. Uten å begrense eventuelle andre forpliktelser, går du med på å respektere andre og deres privatliv, og vil ikke sende inn bilder av andre uten deres uttrykkelige tillatelse.

Hvis du deltar i noe Narconon Arrowhead online fellesskap, diskusjonspanel eller annet forum, går du med på at alt du sender inn frivillig blir stilt til rådighet av deg på en ikke-fortrolig basis og uten at en skylder deg kompensasjon, og du gir Narconon Arrowhead en evigvarende, verdensomspennende, royalty-fri, overførbar og underlisenserbar rettighet og lisens til å bruke, kopiere, distribuere, modifisere, skape felles og avledede arbeider, ditt innehold, oppslag og Tagged Content i en hvilken som helst form eller format. Du går videre med på at (a) du ikke vil slå opp, overføre, eller linke til noe materiale, nettsted, Tagged Content eller annen informasjon eller innhold som er injurierende, ærekrenkende, falsk, uanstendig, utilbørlig, slibrig, voldelig, uforskammet, truende, sjikanerende, diskriminerende eller et uttrykk for politisk eller hatefull tale; (b) du kan bare slå opp, laste opp eller overføre bilder eller materiale som du har copyright til eller annen tillatelse til å distribuere elektronisk med kildeangivelse; (c) du kan ikke krenke, plagiere eller gjøre inngrep i noen tredjeparts rettigheter, inkludert copyright, varemerke, forretningshemmelighet, rett til privatliv, personlig, offentlig, moralsk eller privateid rettighet; (d) du går med på at alt Tagged Content eller materiale du slår opp eller laster opp vil være eid av deg eller være offentlig domene; (e) du kan ikke uforvarende slå opp, skape, laste opp eller overføre noe software eller annet materiale som inneholder et virus eller annen skadelig kode eller innretning; (f) du kan ikke forlede andre brukere eller distribuere reklame for produkter eller tjenester gjennom nettstedet, distribuere kjedebrev eller beskjeder, massesendinger eller masse-e-post eller andre massemeldinger, eller samle inn e-postadresser med det formål å sende masse-e-post eller andre beskjeder til andre brukere av nettstedet; (g) hvis du velger å sende inn Tagged Content eller slå opp ting offentlig eller «chatte» deler av nettstedet, blir slikt materiale, slik informasjon, slike bilder og annen informasjon du slår opp i disse offentlige eller gruppeområdene, tilgjengelige for andre personer som bruker nettstedet, og Narconon Arrowhead berettiger ikke, garanterer ikke eller tar ikke på annen måte skritt for å hindre andre brukere i å kopiere, fremvise, laste opp, overføre eller på annet vis bruke ditt materiale, din informasjon, dine bilder eller annen informasjon for et hvilket som helst formål; (h) du vil alltid utvise forsiktighet når du slår opp personlig identifiserbar informasjon, og aldri utveksle personlig finansiell informasjon, adresse, telefonnummer, eller annen personlig informasjon; (i) du vil ikke slå opp noe materiale som overtrer noen lov eller bestemmelse; (j) du vil ikke utgi deg for å være en annen person eller bruke en annen levende persons identitet; og (k) oppslagene dine vil sannferdig reflektere din egen erfaring.

Narconon Arrowhead kan avbryte eller begrense din adgang til et Narconon Arrowhead online fellesskap, inkludert adgang gjennom nettstedet.

Valg og fjerning av Tagged Content

Narconon Arrowhead vil se gjennom Tagged Content og velge ut visse Tagged Content for å slå opp på nettstedet vårt; vi gir ikke noen garanti for at ditt Tagged Content vil bli slått opp. Til tross for det foregående, forblir du fullt ansvarlig for ditt Tagged Content, og det at det etterkommer disse Vilkår for bruk, andre relevante vilkår for bruk og relevante lover. Hvis ditt Tagged Content blir slått opp på vårt nettsted, kan du be om å få ditt Tagged Content fjernet ved å markere det som «privat» i din nettstedkonto for sosiale medier eller ved å sende oss en e-post på info@narcononarrowhead.org.

Overvåking

Vi har ingen plikt til å overvåke noen relaterte nettstedet, chatter, diskusjonspaneler eller noe annet materiale som du eller tredjeparter overfører til eller slår opp på nettstedet eller relaterte nettsteder, om det er noen. Imidlertid vedgår du og sier deg enig i at vi har rett (men ikke plikt) til å overvåke nettstedet, diskusjonspaneler, chatter og materialene du overfører eller slår opp; til å endre eller fjerne ethvert slikt materiale (inkludert, uten begrensning, ethvert oppslag til en chatt eller et diskusjonspanel); og til å avsløre slikt materiale og omstendighetene som omgir overføringen av dem, til en hvilken som helst tredjepart for å få nettstedet vårt til å fungere ordentlig, for å beskytte oss selv, våre sponsorer og våre andre klienter og besøkende, og for å overholde rettslige forpliktelser eller begjæringer fra myndigheter.

Merknad om copyright

Dette nettstedet eies og blir drevet av Narconon Arrowhead. Hele innholdet og designet til nettstedet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Alle rettigheter som gjelder for nettstedet og materialer på nettstedet, er enten eid av Narconon Arrowhead, lisensert til det, eller brukes med tillatelse. Narconon Arrowhead og dets lisensgivere opprettholder og reserverer seg alle eiendomsrettigheter til innholdet på dette nettstedet.

Du kan ikke kopiere, gjenpublisere, laste opp, slå opp, vise, overføre eller ramme inn noe av dette materialet uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Narconon Arrowhead. Du kan koble deg til, se, laste ned, bruke, fremvise og printe ut en enkelt kopi av materiale som er funnet på dette nettstedet, og bare for personlige, ikke-kommersielle og informasjonsmessige formål, så lenge: (1) du ikke forandrer eller modifiserer materialet på noen måte; (2) du inkluderer alle relevante copyright-, varemerke-, og andre merknader og fraskrivningsklausuler; og (3) du ikke bruker materialet på noen måte som antyder samarbeid med Narconon Arrowhead eller en tilknyttet enhet. Alle slike kopier må som et minimum, inneholde følgende melding om opphavsrett: «Copyright © 2024 Narconon Arrowhead. Alle rettigheter forbeholdt.» Enhver annen bruk av nettstedet eller informasjonen som finnes her, er strengt forbudt. Narconon Arrowhead kan avslutte ovenstående tillatelse når som helst, uten grunn. Hvis du overtrer noen av disse vilkårene, opphører din tillatelse omgående og automatisk, og uten varsel. Ved opphør av denne tillatelsen, må du slutte å bruke dette nettstedet, innbefattet alt innhold, og returnere eller destruere alle kopier, inkludert elektroniske kopier, av innholdet du har eller som er under din kontroll.

Krenkelse av opphavsrett – DMCA-meddelelse

Digital Millennium Copyright Act, (the «DMCA») gir botemidler til copyright-innehavere som i god tro mener at materiale på internettet krenker deres rettigheter, under lov om opphavsrett. Hvis du i god tro mener at innhold eller materiale på dette nettstedet krenker en gyldig opphavsrett, eid av deg, kan du (eller din representant) sende Narconon Arrowhead en melding og be om å få materialet fjernet, eller adgang til det blokkert. Denne anmodning bør sendes til: copyright@narconon.org; eller til: Narconon Arrowhead 7065 Hollywood Blvd Los Angeles CA 90028, USA.

Denne meldingen skal inneholde følgende informasjon: (a) en fysisk, eller elektronisk underskrift fra en person, autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerett som hevdes krenket; (b) identifikasjon av det opphavsrettbeskyttede verk som hevdes krenket; (c) identifikasjon av materialet det hevdes at krenker, eller emnet for krenkende aktivitet; (d) navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse for den klagende part; (e) en erklæring om at den klagende part i god tro er overbevist om at bruk av materialet slik det er klaget over, ikke er godkjent av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes representant eller loven; og (f) en erklæring om at informasjonen i meldingen er korrekt og, under edsansvar, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerett som hevdes krenket. Hvis du i god tro mener at en melding om krenkelse av opphavsrett er blitt urettmessig innlevert imot deg, tillater DMCA deg å sende oss en kontra-melding. Meldinger og kontra-meldinger skal oppfylle de gjeldende lovmessige kravene pålagt av DMCA. Meldinger og kontra-meldinger angående dette nettstedet bør sendes til ovenstående adresse.

Meddelelse om varemerker

Narconon Arrowhead-navn og logoer og alle forbundne produkter og servicenavn, design-merker og slagord er varemerker og servicemerker som tilhører Narconon Arrowhead. Alle rettigheter er forbeholdt. Det er ikke tillatt å bruke noe Narconon Arrowhead-navn eller merke i noen annonsering, offentlig omtale, eller på noen annen kommersiell måte, uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Narconon Arrowhead. Alle andre varemerker på nettstedet er de respektive eieres eiendom.

Nettbutikk

Narconon Arrowhead er ikke ansvarlig for innholdet i noen produkter annet enn de spesifikt publisert av Narconon Arrowhead og garanterer ikke at noe produkt for øyeblikket er tilgjengelig, salgbart eller passende til et bestemt formål.

Å foreta kjøp

Visse bøker, produkter, servicer, og andre ting, kan være annonsert eller tilbudt til salg på eller i forbindelse med nettstedet. Hvis du ønsker å kjøpe noe, kan du bli bedt av Narconon Arrowhead eller en pågjeldende tredjepart om å gi visse opplysninger inkludert, men ikke begrenset til, kredittkort eller annen betalingsinformasjon. Du erklærer deg innforstått med å gi Narconon Arrowhead eller en slik tredjepart informasjon som er sannferdig, nøyaktig, komplett og nåværende, og å etterleve vilkårene og betingelsene for enhver enighet du inngår, i forbindelse med ditt kjøp av ethvert produkt eller enhver service. Narconon Arrowhead er ikke ansvarlig for noen feil i forsendelsesinformasjon tilveiebrakt av deg, eller for en usikker forsendelsesadresse. Du er ansvarlig for all aktivitet fra og omkostninger pådratt av brukere av din konto, ditt kredittkort eller annet betalingsmiddel, så vel som for å betale eventuelle skatter og avgifter. Enhver prisfastsettelse for artikler kan endres uten varsel, og ingen bestilling anses for å være akseptert av oss før vi sender eller leverer produktet(-ene) til deg. Vi kan når som helst, også etter avsending, korrigere feil i prisfastsettelse eller lignende feil, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller ikke ajourførte priser.

Vi reserverer oss retten til, uten forutgående varsel, å endre beskrivelsene, bilder eller lister av, eller linker eller henvisninger til produkter og/eller servicer på nettstedet (samlet «produktutbud») eller til å begrense ordremengden på et hvilket som helst produkt eller service og/eller nekte deg service.

Sikkerhet

Vi har innført administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger beregnet på å sikre dine personlige opplysninger imot utilsiktet tap og imot uautorisert tilgang, bruk, endring eller offentliggjøring. Vi kan dog ikke garantere at en uautorisert tredjepart aldri vil være i stand til å overvinne disse foranstaltninger, eller bruke dine personlige opplysninger til upassende formål. Du anerkjenner at du tilveiebringer din personlige informasjon på egen risiko.

Del to: Ytterligere juridiske vilkår

Representasjon og garantier

Du fremholder og garanterer overfor oss at: (a) Du er minst 18 år gammel; og (b) din bruk av dette nettstedet vil være i overensstemmelse med disse Vilkår for bruk.

Ingen garantier

BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGET ANSVAR. I GJELDENDE LOVERS YTTERSTE UTSTREKNING ER DETTE NETTSTEDET OG SERVICENE TILVEIEBRAKT UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UTTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅTT AV NARCONON ARROWHEAD ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET, VIL GI NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER BESKREVET HER. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, NARCONON ARROWHEAD, DETS BEHANDLERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE (OG DERES RESPEKTIVE UNDERAVDELINGER, SØSTERSELSKAPER, REPRESENTANTER LEDERE OG ANSATTE) GARANTERER IKKE AT INNHOLDET ER PRESIST, PÅLITELIG ELLER KORREKT; AT DETTE NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE KRAV; AT DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ NOE BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED, UFORSTYRRET ELLER SIKKER; AT NOEN FEIL ELLER MANGLER VIL BLI KORRIGERT; ELLER AT DETTE NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE DELER. ETHVERT INNHOLD NEDLASTET ELLER PÅ ANNET VIS SKAFFET TIL VEIE GJENNOM BRUK AV DETTE NETTSTEDET, BLIR NEDLASTET PÅ EGET ANSVAR, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN EIENDOM ELLER TAP AV DATA SOM RESULTERER FRA SLIK NEDLASTING.

NARCONON ARROWHEAD HVERKEN GARANTERER, GODKJENNER ELLER TAR ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER SERVICER ANNONSERT ELLER TILBUDT AV NOEN TREDJEPART GJENNOM DETTE NETTSTEDET ELLER NOEN NETTSIDE ELLER SERVICE SOM ER HYPERLINKET TIL ELLER VIST I NOE BANNER ELLER ANNEN ANNONSERING, OG NARCONON ARROWHEAD VIL IKKE DELTA I ELLER PÅ NOEN MÅTE OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPART-LEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER SERVICER.

Skadesløsholdelse

VED Å BESØKE DETTE NETTSTEDET, ERKLÆRER DU DEG ENIG I Å ERSTATTE, FORSVARE OG HOLDE FRI FOR SKADE NARCONON ARROWHEAD OG ENHVER TILKNYTTET NARCONON ARROWHEAD-ENTITET, DENS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG REPRESENTANTER (SAMLEDE «NARCONON ARROWHEAD-PARTER») FRA OG IMOT ALLE KRAV, HANDLINGER, FORLANGENDER, ANSVAR, DOMSAVSIGELSER, AVGJØRELSER, SAKSOMKOSTNINGER, TAP, SKADE, SKATTELIGNINGER, STRAFF, RENTER, OG UTGIFTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, RIMELIGE UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND) SOM MÅTTE OPPSTÅ UT FRA ETHVERT DIREKTE, INDIREKTE, SOM KONSEKVENS AV, AVSKREKKENDE, STRAFFENDE ELLER NOE ANNET KRAV DU MÅTTE PÅDRA DEG I FORBINDELSE MED BRUK AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER PÅSTAND OM ÆREKRENKELSE, KRENKELSE AV OFFENTLIGGJØRING, PRIVATLIV, KRENKELSE AV COPYRIGHT ELLER VAREMERKE RESULTERENDE FRA DIN INNSENDELSE AV ET HVILKET SOM HELST INNHOLD, TAGGED CONTENT, ELLER ANNET MATERIALE, ENHVER ØKONOMISK SKADE, TAPT FORTJENESTE, SKADE PÅ FIRMA, DATA, ELLER COMPUTERSYSTEMER, ELLER NOEN SKADE RESULTERENDE FRA TILLIT TIL NOE INNHOLD ELLER RESULTERENDE FRA NOEN FORSTYRRELSE, ARBEIDSSTANS, COMPUTERFEIL, SLETTING AV FILER, FEIL, UTELATELSER, UNØYAKTIGHETER, MANGLER, VIRUS, FORSINKELSER, ELLER FEILTAGELSER AV NOEN ART, SELV OM DU FORUTGÅENDE HAR UNDERRETTET NARCONON ARROWHEAD OM MULIGHETEN FOR ET SÅNT KRAV.

Begrensning av ansvar og skadeserstatning

DIN ENESTE AVHJELPING FOR UTILFREDSHET MED DETTE NETTSTEDET, OG EN HVILKEN SOM HELST AV DENS SERVICER, ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER SERVICEN. DU ERKLÆRER DEG INNFORSTÅTT MED AT UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL NOEN AV NARCONON ARROWHEAD-PARTENE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE RESULTERENDE FRA DIN BRUK AV, ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE DETTE NETTSTEDET, ELLER MATERIALENE PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BESKYTTELSEN DEKKER KRAV BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SIVILT RETTSBRUDD, SKJERPET ANSVAR, OG ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI. DENNE BESKYTTELSEN DEKKER ALLE TAP, OG KRAV AV ENHVER ART, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPESIElL, TILFELDIG, TILLITSMESSIG, SOM RESULTAT AV, AVSKREKKENDE, STRAFFENDE, PERSONSKADE/URETTMESSIG DØD, TAPT FORTJENESTE ELLER SKADER RESULTERENDE FRA TAP AV DATA ELLER DRIFTSAVBRUDD.

Tvister

Hvis en tvist av noen art oppstår, ønsker vi å forstå og ta hånd om ditt anliggende snarest, og til din tilfredsstillelse. Kontakt vennligst info@narcononarrowhead.org med enhver tvist. Hvis vi ikke kan løse ditt anliggende, erklærer vi oss enige i en uformell og rimelig konfliktløsningsprosess med personlig voldgift. «Tvister» mellom deg og Narconon Arrowhead, inkludert dets behandlere, leverandører eller lisensgivere, eller deres respektive filialer, representanter, ledere eller ansatte, defineres hva angår disse Vilkår for bruk til å omfatte ethvert krav, kontrovers eller tvist (om det involverer kontrakt, skadevoldende forhold, billighetsrett, eller en hvilken som helst annen juridiske teori) mellom deg og Narconon Arrowhead, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav i forbindelse med disse Vilkår for bruk (omfattende overtredelse, avslutning eller fortolkning), ethvert annet aspekt av vår forbindelse, Narconon Arrowhead-annonsering og enhver bruk av Narconon Arrowhead-servicer.

Konfigureringsfeil: Kontakt vennligst webmaster hvis du ser denne beskjeden.

Anmodning om informasjon

Hvis du kontakter Narconon Arrowhead og ber om informasjon om programmene eller tjenestene våre, vil vi bruke e-post- eller postadressen din til å gi deg informasjonen du ba om. Du sier deg inneforstått med at vi kan bruke og dele informasjon du gir som beskrevet i vår Meddelelse om personvern på nett.

Tidsbegrensning for å innlede en tvist

Med mindre det etter loven er andre krav, må et søksmål eller rettslige tiltak om en hvilken som helst tvist fra din side innledes innen ett år etter årsaken til at søksmålet oppstår.

Lenker til andre nettsteder

Narconon Arrowhead-nettstedet kan som et hjelpemiddel for deg, inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Det å inkludere en hvilken som helst nettsted-lenke innebærer ingen godkjennelse, støtte eller anbefaling fra Narconon Arrowhead. Du sier deg inneforstått med at du besøker ethvert slikt nettsted på eget ansvar og at det nettstedet ikke blir styrt av vilkårene og betingelsene i disse Vilkår for bruk. Narconon Arrowhead sier uttrykkelig fra seg ethvert ansvar for disse nettstedene. Vær oppmerksom på at når du bruker en lenke til å gå fra vårt nettsted til et annet nettsted, er vår Meddelelse om personvern på nett og Meddelelse om personvernpraksis ikke lenger gjeldende. Det at du ser på innholdet i og handler ut fra ting i et hvilket som helst annet nettsted, inkludert de som har en lenke på nettstedet vårt, er underlagt det nettstedets egne regler og policyer.

Nedlastbare filer og e-post

Narconon Arrowhead kan ikke og vil ikke garantere eller berettige at e-post og filer som er tilgjengelige for nedlasting fra dens nettsted vil være fri for virus eller annen programmert kode som kan infisere eller ødelegge data på datamaskinen din. Du er ansvarlig for å iverksette gode nok beskyttende prosedyrer og sjekker for å holde nøyaktigheten av dataene din ved like så du kan ta databackup eller bruke andre metoder for å rekonstruere eventuelle tapte data. Narconon Arrowhead tar ikke på seg noe ansvar eller risiko for skade på datamaskinen din eller dens filer, forbundet med bruken din av nettstedet.

Andre bestemmelser

Bortsett fra det som det uttrykkelig er tatt forbehold om i disse Vilkår for bruk, er disse vilkårene en komplett erklæring om enigheten mellom deg og Narconon Arrowhead, og de beskriver det fulle ansvaret til Narconon Arrowhead og dens forhandlere og leverandører (inkludert tilvirkere) og ditt eneste botemiddel med hensyn til din tilgang til og bruk av dette nettstedet. I tilfelle konflikt mellom disse Vilkår for bruk og enhver annen Narconon Arrowhead-enighet eller -policy, skal disse Vilkår for bruk være rådende når det gjelder materialet disse Vilkår for bruk gjelder for. Hvis noen bestemmelse i disse Vilkår for bruk er ugyldig eller ikke kan bli håndhevd under gjeldende lov, da skal den bli forandret og gjengitt så den i størst mulig utstrekning under gjeldende lov oppfyller formålene til en slik bestemmelse, og de resterende bestemmelsene vil fortsette å være full ut i kraft. Overskrifter er kun inkludert som hjelp, og skal ikke tas med i betraktning under fortolkning av disse Vilkår for bruk. Disse Vilkår for bruk begrenser ikke noen rettigheter som Narconon Arrowhead kan ha i henhold til lover om forretningshemmeligheter, copyright, patenter eller andre lover. Det at vi har forsømt å kreve noen rett eller bestemmelse i disse Vilkår for bruk, skal ikke være det samme som å gi avkall på en slik rett eller bestemmelse. Intet avkall på noe vilkår i disse Vilkår for bruk skal bli ansett som ytterligere eller fortsatt avkall på et slikt vilkår eller noe annet vilkår.

Overdragelse

Du kan ikke overdra noen rettighet eller forpliktelse under denne Enigheten uten forutgående skriftlig samtykke. Narconon Arrowhead kan overdra hele eller deler av denne Enigheten.

Videreføring

Alle avsnitt i denne Enigheten, som ifølge sin natur er lagd til å forbli i kraft etter utløpet eller opphøret av denne Enigheten, inkludert, men ikke begrenset til, klausuler om garanti om skadesløshet og begrensning av erstatningsansvar, skal forbli i kraft.

Fraskrivelse

Ingen fraskrivelse av noen av disse Vilkår skal bli ansett som en ytterligere eller fortsatt fraskrivelse av et slikt vilkår eller en slik betingelse eller noe annet vilkår eller betingelse.

Meddelelser

Du erklærer deg innforstått med at vi kan gi deg enhver meddelelse per e-post, telefon eller faks, så vel som på enhver annen måte.

Eventuell delvis gyldighet

Hvis noen av bestemmelsene i denne Enigheten ikke kan bli håndhevd av en domstol eller av annen rett med kompetent domsmyndighet, da skal de bestemmelsene i minst mulig utstrekning bli begrenset eller eliminert for å tillate resten av denne Enigheten å være fullt ut i kraft.

Hele avtalen; tillegg

Denne Enigheten utgjør hele enigheten mellom deg og Narconon Arrowhead som er relevant for denne saken. Den må ikke bli modifisert, bortsett fra som beskrevet annensteds i denne Enigheten.

Motstridende Vilkår

Alt på dette nettstedet som er uforenlig med vilkårene i denne Enigheten, blir avløst av vilkårene i denne Enigheten.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Narconon Arrowhead med ethvert spørsmål eller anliggende angående disse Vilkår for bruk på:

Narconon Arrowhead
69 Arrowhead Loop
Canadian, OK 74425
United States
E-post: info@narcononarrowhead.org