Velkommen til
Narconon Arrowhead

Når du kommer til Narconon Arrowhead trer du inn i et miljø som bare har én ting for øye: Å hjelpe deg med å overvinne avhengigheten for godt.

For det første har vi ikke «pasienter», «ofre» eller «narkomane». Vi har studenter – studenter som lærer å leve et vellykket og stoffritt liv.

Her er alle detaljer tatt med i betraktning for å kunne gi disse studentene stabiliteten og komforten de har bruk for så de kan frigjøre seg fra avhengighet og gjenoppbygge livene sine uten stoff.

Narconon Arrowhead er Narconons ledende rehabiliteringssenter for stoffmisbrukere, innrettet til å levere Narconons enestående, effektive teknologi: fra spesielt designede lokaler til medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk, til Badstusenteret, med vår utprøvde metode som tar bort de restene av stoff som stimulerer tranger og bidrar til tilbakefall.

Vår fasilitet er beliggende på 101 hektar, avgrenset av den vakre sjøen Lake Eufaula og en nasjonalpark. Her, i omgivelser uten forstyrrelser, tilbyr vi den personlige omsorgen og oppmerksomheten som ofte er nødvendig for å oppnå målet vårt: langsiktig suksess.

NARCONON ARROWHEAD

UTDANNELSE OM STOFF OG REHABILITERING