A Narconon program

Elismerés és méltánylás

Amint az ezen a weboldalon is olvasható, a Narconon program átfogóan foglalkozik a függőség tényezőivel, és az egész embert veszi célba: a függőséget magát, a mögötte rejlő okokat, valamint a drogok nélküli élethez szükséges, teljes mértékben új stratégia szükségességét.

Ez a nézőpont tükröződik a teljes programon: például az, hogy a program résztvevőire mint tanulókra tekintenek, nem mint betegekre, áldozatokra vagy függőkre. Azért tanulók, mert megtanulják annak a jártasságát és technológiáját, hogy miként tudnak teljes és termelékeny életet élni drogok nélkül. Foglalkoznak a boldogtalansággal és a másoknak okozott károkkal, ezáltal tovább tudnak lépni ezeken, és fel tudnak építeni egy új életet.

A Narconon-féle elgondolás az, hogy az egyén felelős azért, hogy a saját élete milyen állapotban van, és hatalmában áll ezt a saját akaratának megfelelően megváltoztatni, miután a Narconon program megszabadította őt a függőségétől.

A SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration = kb. „a szerekkel való visszaélés és a mentális egészség hatósága”) meghatározta azt, hogy kit nevezhetünk függőségéből rehabilitált személynek: azon túl, hogy drogmentes, az egyénnek van egy állása, amelyben sikeres, illetve iskolába jár – vagy ezek közül mindkettő; családjával és barátaival pozitív kapcsolata van; nem vesz részt bűncselekmények elkövetésében; és általában véve egészséges döntéseket hoz az élet dolgairól.

E jellemrajznak megfelelő, lenyűgöző számú Narconon-végzős, családjaik, valamint szakemberek fogalmazták meg gondolataikat a következő oldalakon.

Los Angeles megye elismeri a Narconon szolgáltatásait

KORMÁNYSZERVEK

„Mint a Kábítószerfogyasztás-ellenes Bizottság elnöke a Szenátusban, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az önök szervezetének a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében végzett munkáját. A Narconon és más hasonló szervezetek kitartó munkájának köszönhetően a drogmentes társadalomról alkotott ideálunk megvalósítása elérhető közelségbe került. A Narconon eredményei önmagukért beszélnek. A Narconon végzőseinek visszajelzései a program teljes sikerességéről árulkodnak. Figyelemre méltó a Narconon egyedülálló módszere, amivel a függőket az átlagosnál sokkal gyorsabban le tudják szoktatni a drogokról. A kábítószer-használat elleni harc a kormány és a magánszektor közös érdeke kell, hogy legyen. Büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhatok a Narcononnal, és másokat is arra biztatok, hogy csatlakozzanak a kábítószerek elleni harchoz.” –  egyesült államokbeli szenátor

„Társadalmunknak felül kell kerekednie ezen a veszedelmes kihíváson, a drogproblémán. Nem élhetünk tovább reménytelenségben, és csak az önökéhez hasonló elkötelezett egyének és szervezetek segítségével kerülhetünk ki győztesen a küzdelemből. Önök évtizedek óta aktívan vették ki a részüket a droghasználat visszaszorításáért folytatott harcból, és tanácsadást, illetve oktatást nyújtottak azoknak, akik áldozatául estek a tiltott szerek csábításának. Az 1966-os megalakulás óta mára a világon sokfelé megtalálhatók a Narconon-központok, ami tanúbizonysága a program és a módszerek hatékonyságának.” –  Kalifornia állam volt kormányzója, Egyesült Államok

„Az önök eredményei igen figyelemreméltóak. Értékes tapasztalat volt, és tanulságos találkozni a Narconon néhány korábbi tanulójával, akik ma már tiszták, és újra képesek voltak munkát vállalni és normális családi életet élni.” –  országgyűlési képviselő, Svédország

A New York-i tűzoltóság elismeri a 9/11 Mentési Dolgozók Méregtelenítési Projektjét

„A Narconon drogrehabilitációs program az L. Ron Hubbard által kifejlesztett megoldásokat valósítja meg, és már több tízezer embernek segített helyreállítani az önbecsülését és az életét.” –  az Alsóház elnöke, Puerto Ricó-i Államközösség

„A Narconon Nepál nagyszerű munkát végez a megelőzés és a rehabilitáció területén, számos nepáli életét menti meg, így a nepáli kormány Belügyminisztériuma nevében kérem, fogadják őszinte köszönetünket abban, hogy segítettek létrehozni és támogatni a Narconon Nepált.” –  belügyminiszter, nepáli kormány

„A Narconon jó néhány éve jeleskedik a rehabilitáció drogmentes megközelítésében Santa Cruzban és Placerville-ben. Ez a kitűnő program a drogfogyasztás tüneteit vette célba, és a tanulókat azáltal segíti, hogy képességekre és felelősségvállalásra tanítja őket.” –  egyesült államokbeli szenátor

„Örülök, hogy kifejezhetem őszinte gratulációimat mindazoknak, akik kapcsolatban állnak az önök nagyszerű szervezetével, tekintve, hogy 25 éve nyújtanak drogmegelőző és -rehabilitációs szolgáltatásokat azoknak, akiknek szükségük van rá.” –  kormányzó, USA

Az oklahomai McAlester városa Narconon-napot hirdet

„Kormányzóhelyettesünk kifejezetten ismeri és tisztában van a programjukkal, és nagyra becsüli és támogatja az olyan erőfeszítéseket, mint a Narcononé, amely megpróbál segíteni abban, hogy a fiataljaink helyes döntéseket hozzanak az életükben, amikor a drogok és az alkohol kerülnek szóba.” –  kormányzó, USA

„Nagyra becsüljük L. Ron Hubbard urat azért a kutatásért és technológiáért, amely itt helyben és világszerte életeket segít megmenteni az alkoholtól és a drogoktól.” –  városi tanácsnok,  USA

„A Narconon Vista Bay különleges programja révén számos egyén életét segített megmenteni és helyreállítani, valamint segített megtanítani a serdülőkorúaknak, mik a droghasználat veszélyei.” –  kormányzó, USA

EGÉSZSÉGÜGYI   SZAKEMBEREK

„Mostanáig majdnem 4000 embert vittem keresztül a Hubbard-féle Méregtelenítő programon. Minden kétség nélkül állíthatom, hogy működik. Még mindig ez az egyetlen kezelési mód, amely a felhalmozódott méreganyagok hatásait célozza meg. És egyetlen más módszer sincs a láthatáron.” –  orvos, USA

„A Narconon hatékonyan szolgáltat egy működő alternatívát a rehabilitáció terén egy különlegesen felépített programmal... Mint orvos, teljes szívemből ajánlom a Narconon programját a drogfüggőségben szenvedők számára. A drogfüggők végigmennek a Narconon programján, és drogmentesen távoznak.” –  orvos, Spanyolország

„A Narconon egyedi helyen áll a rehabilitáció területén. Olyan, viszonylag fájdalommentes és drog nélküli elvonást kínál, amit a legtöbb függő és a szakember lehetetlennek tart. Hatékony programokat dolgozott ki, amelyek költsége nem terheli az adófizetőket, miközben a kormány dollármilliárdokat költ olyan kísérleti megközelítésekre, amelyek mindeddig nem adtak kielégítő megoldásokat.” –  (függőség kezelésére specializálódott) orvos, USA

Los Angeles városa elismeri a Narconon drogrehabilitációs és felvilágosító tevékenységét

„A Narconon orvosi konzulenseként szó szerint drogfüggők százait követtem végig, ahogyan végigcsinálták a Narconon drogeltávolító és méregtelenítő programját. Megállapítottam, hogy a Narconon módszere a legtöbb vizsgált esetben hatékonynak bizonyult. Arra is rá szeretnék mutatni, hogy a normál életbe visszatért egyének nagy részét korábban »menthetetlennek« minősítették.” –  orvos és biológus, Olaszország

„Munkám során alkalmam nyílt arra, hogy első kézből megfigyeljem a Narconon Új élet detoxikáció eredményeit, és nem túlzás azt állítani, hogy igazi csodának találtam őket. A programot befejező emberek közül mindegyik arról számolt be, hogy többé nem akadályozzák azok a vegyi anyagok, amelyek addig gúzsba kötötték az életét. Megnövekedett szellemi tisztaságról számoltak be, és arról, hogy új reményt találnak az életben. A program befejezése után az életük boldogabb, egészségesebb és sokkal termékenyebb lett.” –  orvos, USA

„Egészségügyi tanácsadóként vettem részt a Narconon munkájában 15 éven át. Egy évtizeden át alkalmam volt megfigyelni az L. Ron Hubbard által kifejlesztett méregtelenítő módszer alkalmazásának eredményességét. A Narconon program vitaminok, szauna és testedzés révén teszi lehetővé a méregtelenítést. Akár mérsékelt, akár súlyos kábítószer-fogyasztásról van is szó, a programon részt vevők arról számolnak be, hogy jelentős mértékben javult az éberségük, tisztábban gondolkodnak, és egészségesebbek. Többségüknél jelentősen csökken a drog- vagy alkoholfogyasztás utáni vágy is. Megjelent tudományos tanulmányok is rámutattak, hogy a módszer sikeresen csökkentette a különböző méreganyagok koncentrációját a test szöveteiben, és én is kifejezetten ezt a módszert javaslom mint hatékony eszközt a függőség kezelésére.” –  orvos, Kanada

„Hosszú éveket szenteltem az életemből annak a nehéz feladatnak, hogy kábítószer-fogyasztókat rehabilitáljak. Különféle rehabilitációs módszerek tanulmányozása után arra a következtetésre jutottam, hogy a Narconon egy teljesen működőképes programot ad a kezünkbe. Újra és újra azt látom, hogy a drog­függők megérkeznek a Narconon programra, és aztán tisztán távoznak.” –  orvos, USA

Egy londoni lapkiadó vállalat dicséretben részesíti a Narconon programot

„A társadalmunkban jelen lévő alkohol- és drogfogyasztás következményeivel szemben felvett harc terén nem mindig találkozunk jó hírekkel. Ezért nagyon boldog vagyok, hogy azt mondhatom, hogy a Narconon program jó hír. Arra bátorítom önöket, hogy alaposan tanulmányozzák, és vegyék fontolóra a használatát.” –  orvos, USA

RENDFENNTARTÓ SZERVEK

„A programjuk minden mást túlszárnyal a drogfelvilágosítás és a drogok testre gyakorolt fiziológiai és pszichológiai hatásainak ismerete terén. Az, ahogyan a Narconon a felvilágosítást tartja ennek a nehéz közönségnek, egészen bámulatos.” –  rendőrkapitány és parancsnok, rendőrség, USA

„A Narconon program kábítószer-helyettesítő készítmények használata nélkül szoktatja le a függőket a drogokról. Nagyon sokat jelent, hogy van egy olyan programunk, amely leszoktatja a drogfüggőket, újra összekovácsolja a családokat, és megtisztítja az utcákat a bűnözéstől. Én támogatom a Narconon programot, és önöket is erre biztatom.” –  erkölcsrendészeti parancsnok

Nepál kormánya dicséretben részesíti a Narconon drogrehabilitációt

KÖZÖSSÉGI VEZETŐK

„A programjuk megint segített megmenteni a cégem egyik nagyon értékes dolgozóját, aki drog- és alkoholproblémával küzdött. Ritkán fordul elő a cégünkben az ilyen jellegű probléma, de nagyon jó tudni, hogy itt vannak, amikor mégis megesik. Ő volt az egyik technikusunk, aki nagyon jól értette a dolgát, de kezdte félvállról venni a munkáját, kezdetben az alkoholprobléma miatt, a későbbiekben pedig a drogozás miatt. Így, mielőtt még rossz minőségű termékeket kezdett volna kiadni a kezéből, elküldtük a Narcononba. A problémája a múlté, ő újra a régi önmaga, és minőségi munkát végez.” –  cégvezető, USA

„Első kézből származó tapasztalatom, hogy az L. Ron Hubbard által kifejlesztett és a Narconon Arrowhead által alkalmazott technológia a leghatékonyabb kezelés, ami csak a rendelkezésünkre áll. Nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak a Narconon Arrowheaddel a jövőben is.” –  szakszervezeti vezető, USA

„A Narconon program világszerte 50 éves drogrehabilitációs és oktatási szolgáltatásra tekint vissza. Büszke vagyok, hogy közeli kapcsolatban lehetek egy olyan szervezettel, amely ennyi életet mentett már meg, és ennyi embernek segített abban, hogy tartósan tiszták, etikusak és a társadalom termelékeny tagjai lehessenek.” –  nonprofit szervezet elnöke és vezérigazgatója, USA

„Négy évig dolgoztam a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium kábítószeres ügyekre specializálódott ügyészeként, 13 évet pedig a helyi tartományi bírói székben töltöttem el. Ennyi tapasztalattal a hátam mögött úgy döntöttem, megírom önöknek a véleményemet. Véleményem szerint a Narconon egyike annak a néhány működő szervezetnek, amelyek sikeresek a heroinfüggők leszoktatásában. Én úgy vélem, ez a csoport nagyon megérdemli a közösségi támogatást.” –  tartományi bíróság bírája, Kanada