Livsfärdigheter

När drogbegäret har sparkats ut för gott och den fysiska sidan för beroendet eliminerats, är det dags att ta itu med anledningarna till att en person började med droger från första början.

Det sker genom praktiska kurser för att ingjuta de livskunskaper en individ behöver för att lyckas. Dessa är färdigheter som människor som kämpar med drogmissbruk ofta har förlorat ur sikte – eller aldrig haft.

Effektiv praktik och inlärning leder till stabilitet, självrespekt och återvändande av personliga värden. Minst lika viktigt är att dessa kurser bidrar till att utveckla den självkontroll och personliga styrka som krävs för att leva ett drogfritt liv.

”Narconon gav mig tillbaka de verktyg jag förlorade på vägen. De lärde mig att leva igen – faktiskt leva.”

Vad du behöver för att lyckas

Här är verktygen som de studerande studerar och förvärvar under detta skede av Narconon-programmet:

Hur man övervinner livets med- och motgångar

Att vara uppåt en dag och nere nästa kan snabbt förvandlas till en nedåtgående spiral som leder till att man körs i botten. På den här kursen lär du dig de faktorer som gör att någon åker ”berg-och-dalbana”, känslomässigt och fysiskt, etablerat mönster för att förbättra välbefinnandet och lära sig att upptäcka dessa faktorer så att du kan undvika dem eller förkasta dem i ditt liv.


Personliga värden

Att göra rätt val avgör hela din framtid. Men vad är rätt? Hur kan du avgöra detta själv i varje fall? Denna kurs hjälper dig att skapa din egen personliga ”ryggrad” och ger en ram för att fatta beslut så att du kan lita på dig själv att göra det rätta, oavsett vad det är för dig.


Hur man förändrar tillstånd i livet

Som ett sista steg är det dags att plocka upp bitarna i alla områden i livet som påverkats negativt av missbruk. Denna kurs hjälper dig att reparera skador i ditt liv, i relationer, på tillhörigheter, på arbete. Även om det kanske inte verkar så, kan skadan repareras. Kursen ger fungerande formler du kan använda för att hjälpa till att sätta ihop ditt liv igen och arbeta mot en bättre framtid.”Jag hade varit på åtta andra rehabiliteringar före Narconon. Det som gör Narconon annorlunda är att de aldrig sade åt mig att inte använda droger; de lärde mig ett bättre sätt att leva livet och en biprodukt av det var att inte använda droger.”

Nästa
Räddar liv. Räddar familjer.
Resultat från Narconon-programmet

NARCONON ARROWHEAD

DROGUTBILDNING OCH REHABILITERING