50 ÅR

Att rädda liv från droger

Narconons (som betyder ”narkotika – nej”) drog- och alkoholrehabiliteringsprogram är öppet för alla som önskar att få slut på sitt missbruk och leva ett produktivt, drogfritt liv.

Narconon-programmet inriktar sig inte bara på drogmissbrukets försvagning av kropp och sinne, utan hanterar även anledningarna till att en person över huvud taget började med droger. Som ett resultat har tiotusentals utexaminerats från Narconon-programmet till ett nytt liv fritt från droganvändning.

Narconon-programmet bygger på L. Ron Hubbards upptäckter och skrifter. L. Ron Hubbard grundade religionen Scientologi. Narconon är emellertid icke-religiöst och en person blir inte scientolog genom att göra programmet.

L. Ron Hubbard började sin forskning om drogmissbruk på 1960-talet. De upptäckter som blev resultatet, försåg med de medel som individer skulle kunna bli fria från missbruk med.

Narconon-centra använder dessa upptäckter för att hjälpa deltagare att överkomma de fysiska och emotionella orsakerna till deras missbruk och, viktigast av allt, till ett långsiktigt drogfritt liv, att få slut på begären efter droger som kan leda till återfall.

Idag utgör Narconon ett världsomspännande nätverk av 45 fasta rehabiliteringscentrer. Narconon Arrowhead i Oklahoma är Narconon-nätverkets ledande drogrehabiliteringsanläggning och internationellt utbildningscenter. Det tillhandahåller drogrehabiliteringstjänster samt utbildning på plats och praktik för yrkesverksamma drogrehabiliterare från hela världen.

Kontinentala Narconon-centra betjänar hela regioner som drogrehabiliterare och med utbildningsanläggningar – i Afrika, Australien, Kanada, Europa, Storbritannien och Latinamerika.

En unik Narconon-anläggning nära Ojai i Kalifornien, har inrättats speciellt för att tjäna de särskilda behoven hos framstående individer inom konst och hos ledare i samhället.

BYGGER ETT

världsomspännande nätverk

Narconon utökar sin vård utöver rehabilitering med att nå ut till samhället i stort för att hejda droganvändning innan den förvandlas till missbruk och beroende. Narconons drogutbildningsspecialister har försett miljontals ungdomar och vuxna med övertygande information om droger och drogmissbruk för att styra dem bort från att ta droger.

Regionalt Narconon-center
Kontinentalt Narconon-center
Flagskepps-Narconon

Denna webbplats ger en överblick över nästan fem decenniers verksamhet och uppnåenden av Narconon-programmet. Här är en beskrivning av programmets unika beståndsdelar av drogfri avvänjning, Avgiftning för ett nytt liv och livsfärdigheter, med bildrepresentation av beståndsdelarna i Avgiftning för ett nytt liv och en bild av bredden på Narconons rehabiliteringscentra verksamma i hela världen, inklusive nya mönstergilla kontinentala Narconon-centra som utformats för att ge rehabiliteringsprogrammet tillsammans med utbildning och lärlingskap för rehabspecialister.

De kanske mest betydelsefulla perspektiven är de av de individer, familjer och samhällen vars liv förvandlas när en eller flera mitt ibland dem räddas från droger. Utexaminerade från programmet, deras nära och kära, och medborgare, samhällsledare, myndighetspersoner och tjänstemän inom missbrukssektorn talar för den framgångsrika och bestående frihet från missbruk som förverkligas genom Narconon-programmet.