Narconon Arrowhead är det internationella huvudkvarteret sedan nästan ett halvt sekel och har gång på gång visat att om en person kan identifiera och övervinna de inledande problem som ledde till deras missbruk, så kan de slutligen återvinna sin självrespekt och självkontroll.

Om oss