Användarvillkor

Överenskommelse om Användarvillkor

Följande användarvillkor reglerar din användning av webbplatsen för Narconon Arrowhead. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant. Din användning av denna webbplats innebär att du godkänner att vara bunden av alla villkor. Om du är inte är överens om en eller flera av dessa villkor eller finner dem oacceptabla på något sätt, skall du inte gå in på eller använda vår webbplats.

Detta avtal indelas i två delar. Del ett förklarar alla de villkor som reglerar din användning av denna webbplats. Del två innehåller ytterligare juridiska termer, inklusive bestämmelser som begränsar vårt ansvar gentemot dig och kräver individuell skiljedom för eventuella rättsliga tvister. För att kunna använda vår hemsida, måste du acceptera alla villkor i dessa användarvillkor.

Ändringar i användarvillkor

Vi har rätt att ändra eller lägga till villkor i dessa användarvillkor när som helst genom att publicera de ändrade användarvillkoren på denna webbplats. All användning av denna webbplats efter vårt offentliggörande av sådana ändringar skall betraktas som ditt godkännande av de ändrade användarvillkoren. Dock skall varje tvist som uppstod innan ändringen regleras av användarvillkoren (inklusive klausul för bindande enskild skiljedom) som fanns när tvisten uppstod.

Del ett: Villkor för användning av webbplatsen

Nödlägen

DENNA WEBBPLATS ÄR INTE FÖR AKUTA SITUATIONER ELLER FÖR UPPFÖLJNING AV NÖDSITUATIONER OCH VARJE PERSON SOM ÄR MEDVETEN OM EN NÖDSITUATION ELLER ANSER ATT EN PERSON KAN VARA I RISKZONEN FÖR SKADA ELLER DÖDSFALL ELLER KAN SKADA SIG SJÄLV ELLER NÅGON ANNAN PERSON SKALL RINGA ”112” ELLER ETT ÄNDAMÅLSENLIGT ORGAN FÖR AKUTA SITUATIONER. NARCONON ARROWHEAD HAR INTE NÅGON SKYLDIGHET ATT ÖVERVAKA ELLER SVARA PÅ DE KOMMUNIKATIONER SOM GÖRS TILL DENNA WEBBPLATS.

Åldersgräns

Denna webbplats är avsedd och endast lämplig för personer som är 18 år eller äldre. En del av innehållet på denna webbplats kan vara olämpligt för barn. Barn under 13 år får inte använda denna webbplats. Vi rekommenderar starkt att barn i åldrarna 13 till 17 år frågar sina föräldrar eller målsmän om tillstånd innan de tittar på vår webbplats. Narconon Arrowhead frånsäger sig härmed allt ansvar för användning av denna webbplats av personer under 18 års ålder.

Informationen på denna webbplats är inte professionell rådgivning

Alla data, all information, text, grafik, länkar och annat material på denna webbplats tillhandahålls som en service till våra besökare. Informationen på denna webbplats är enbart för allmän information och utbildningsändamål. Informationen på vår hemsida är inte avsedd att fungera som medicinsk eller annan professionell rådgivning och är inte avsedd att användas för diagnos eller behandling av något tillstånd eller symptom. De uppgifter som lämnas på denna webbplats innebär inte tillhandahållande eller utövande av medicinsk eller professionell vård eller professionella tjänster.

Du bör kontakta din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om eventuella specifika frågor du kan ha. Du skall aldrig bortse från professionell rådgivning eller dröja med att söka behandling baserat på den information som finns på denna webbplats eller andra webbplatser som är länkade till eller från den.

Begränsad användning

Du kan använda denna webbplats endast i den utsträckning som du följer alla lagar, regler och förordningar som gäller för din användning av denna webbplats.

Din integritet

Vid godkännande av dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat vårt online-integritetsmeddelande.

Sociala medier och online-grupper

Narconon Arrowhead kan ge dig möjligheter att dela information på tredje parts sociala medier eller plattformar som Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google+ eller andra liknande webbplatser (kollektiva, ”sociala mediers webbplatser”). Narconon Arrowhead kan också ge dig möjlighet att delta i online-grupper på sådana sociala medias webbplatser och kan vara värd för diskussionsforum, chattar och andra forum på denna webbplats. Du kan till exempel använda din Instagramenhet och tagga dina bilder och inlägg (”taggade innehåll”) med hashtaggen #narconon (eller andra hashtaggar som vi kan erbjuda från tid till annan) för att skicka ditt taggade innehåll för potentiell användning på vår hemsida. Om du lägger ut taggade innehåll med hashtag #narconon (eller andra hashtaggar som vi kan tillhandahålla), är din aktivitet och delaktighet reglerad av dessa användarvillkor. Dessutom förblir du ansvarig för din hörsamhet med andra tillämpliga villkor som de i Instagram eller andra sociala medias webbplatser. Utan begränsning av andra skyldigheter, godkänner du att du kommer att respektera andra och deras integritet och kommer inte att lägga ut bilder av andra utan deras uttryckliga tillstånd.

Om du deltar i någon Narconon Arrowhead online-grupp, något diskussionsforum eller annat forum, godkänner du att allt du skickar tillhandahålls av dig frivilligt på ett icke-konfidentiellt sätt och utan någon ersättning för dig och du beviljar Narconon Arrowhead en permanent, världsomfattande, royaltyfri, överförbar, och underlicensierbar rätt och licens att använda, kopiera, distribuera, modifiera och skapa gemensamma arbeten eller bearbetningar, av ditt innehåll, inlägg och taggade innehåll i vilken form eller vilket format som helst. Du godkänner vidare att (a) du inte kommer att posta, överföra, eller länka till något material, några hemsidor, taggat innehåll eller annan information eller innehåll som är ärekränkande, nedsättande, falska, obscena, oanständiga, osedliga, våldsamma, kränkande, hotande, trakasserande, diskriminerande, eller uttryck för politiska eller hatiska uttalanden; (b) du får endast posta, ladda upp eller överföra bilder eller material som du har upphovsrätten till eller andra tillstånd att distribuera elektroniskt citerat från den ursprungliga källan; (c) du får inte kränka, plagiera eller göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive copyright, varumärke, affärshemlighet, integritet, personligt, publicitet, moral- eller äganderätt; (d) du godkänner att allt taggat innehåll eller material som du skickar eller laddar upp ägs av dig eller är i det offentliga domänet; (e) du kan inte avsiktligt posta, skapa, ladda upp eller överföra programvara eller annat material som innehåller virus eller annan skadlig kod eller enhet; (f) du kan inte be andra användare, eller distribuera reklam för produkter eller tjänster via webbplatsen, distribuera kedjebrev eller meddelanden, massutskick eller mass-e-mail eller andra massutskick, eller samla e-mailadresser för att skicka massmail eller andra meddelanden till andra användare på webbplatsen; (g) om du väljer att lämna taggade innehåll eller posta saker på offentliga delar eller i ”chat”-delar av webbplatsen, är sådana material, information, bilder och annan information som du lägger i dessa allmänhets- eller gruppområden tillgängliga för andra personer som använder webbplatsen och Narconon Arrowhead ger ingen fullmakt, garanti eller på annat sätt vidtar åtgärder för att hindra andra användare från kopiering, visning, uppladdning, överföring eller på annat sätt använda dina material, information, fotografier eller annan information för vilket syfte som helst; (h) du skall alltid vara försiktig med att sända personlig information, och aldrig utbyta personlig finansiell information, adress, telefonnummer eller annan personlig information; (i) du får inte posta något material som bryter mot någon lag eller förordning; (j) du får inte uppträda som någon annan person eller använda identiteten hos någon levande människa; och (k) dina inlägg skall uppriktigt reflektera din egen erfarenhet.

Narconon Arrowhead kan avbryta eller begränsa din tillgång till vilken Narconon Arrowhead onlinegrupp som helst, inklusive tillgång via webbplatsen.

Urval och borttagning av taggade innehåll

Narconon Arrowhead kommer att granska taggade innehåll och välja vissa taggade innehåll för publicering på vår webbplats; vi ger inga garantier för att ditt taggade innehåll kommer att publiceras. Trots det föregående förblir du helt ansvarig för ditt taggade innehåll och dess överensstämmelse med dessa användarvillkor, andra tillämpliga användarvillkor och gällande lagar. Om ditt taggade innehåll skickas till vår webbplats kan du begära borttagning av ditt taggade innehåll genom att markera det som ”privat” i ditt sociala medias webbplatskonto eller genom att e-maila oss på info@narcononarrowhead.org.

Övervakning

Vi har ingen skyldighet att övervaka alla relaterade webbplatser, chattar, diskussionsforum eller något annat material som du eller tredje part överför eller postar på eller till webbplatsen eller relaterade webbplatser, om sådana finns. Emellertid erkänner och godkänner du att vi har rätt (men inte skyldighet) att övervaka webbplatsen, diskussionsforum, chattar, och de material som du överför eller postar; att ändra eller ta bort sådant material (inklusive, utan begränsning, någon annons till en chatt eller diskussionsforum); och att avslöja sådana material och omständigheterna kring överföringen av dem till tredje part för att driva webbplatsen på rätt sätt, för att skydda oss själva, våra sponsorer och våra andra kunder och besökare, samt att uppfylla juridiska skyldigheter eller statliga krav.

Copyrightmeddelande

Denna webbplats innehas och drivs av Narconon Arrowhead. Hela innehållet och utformningen av webbplatsen skyddas av USA:s och internationell upphovsrättslag. Alla rättigheter avseende webbplatsen och material som finns på webbplatsen antingen innehas av Narconon Arrowhead, är licensierat till det, eller används med dess tillstånd. Narconon Arrowhead och dess licensgivare behåller och reserverar all äganderätt till innehållet på denna webbplats.

Du får inte kopiera, publicera, ladda upp, posta, visa, överföra, eller anpassa något av detta material utan skriftligt medgivande från Narconon Arrowhead. Du får länka till, titta på, hämta, använda, visa och skriva ut en kopia av material som finns på denna webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, och i informationssyfte, så länge som: (1) du inte ändrar eller modifierar material på något som helst sätt; (2) du inkluderar all tillämplig upphovsrätt, alla varumärken och andra meddelanden och avsägelseklausuler; och (3) du får inte använda materialet på ett sätt som antyder ett samband med Narconon Arrowhead eller en ansluten enhet. Alla sådana kopior måste innehålla åtminstone följande meddelande om upphovsrätt: ”Copyright © 2019 Narconon Arrowhead. Alla rättigheter förbehållna.” All annan användning av webbplatsen eller informationen här är strängt förbjuden. Narconon Arrowhead kan avbryta ovanstående licens när som helst av vilken anledning som helst. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör din licens omedelbart och automatiskt och utan förvarning. Vid uppsägning av denna licens måste du sluta använda denna webbplats, inklusive allt innehåll och återlämna eller förstöra alla kopior, inklusive elektroniska kopior, av innehållet i din ägo eller kontroll.

Upphovsrättsintrång – DMCA-meddelande

Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) tillhandahåller lösningar för upphovsrättsinnehavare som i god tro anser att material som visas på internet kränker deras rättigheter enligt lagen om upphovsrätt. Om du i god tro anser att innehåll eller material på denna webbplats strider mot en gällande upphovsrätt som du innehar, kan du (eller ditt ombud) skicka Narconon Arrowhead ett meddelande som begär att materialet tas bort, eller tillgång till det blockeras. En sådan begäran skall skickas till: copyright@narconon.org; eller till: Narconon Arrowhead 7065 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, United States.

Meddelandet skall innehålla följande uppgifter: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts; (b) Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts; (c) Identifiering av det material som påstås göra intrång eller föremål för intrång; (d) namn, adress, telefonnummer och e-mailadress till den klagande parten; (e) ett uttalande om att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagas på har inte behörighet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och (f) ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under straffansvar för mened, att den klagande parten är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts. Om du i god tro anser att en anmälan om brott mot upphovsrätten felaktigt har lämnats in mot dig, tillåter DMCA dig att skicka oss ett kontra-meddelande. Meddelanden och kontra-meddelanden måste då uppfylla aktuella lagstadgade krav som ställs av DMCA. Meddelanden och kontra-meddelanden med avseende på webbplatsen skall sändas till ovanstående adress.

Varumärkesmeddelande

Namn och logotyper för Narconon Arrowhead och alla dess relaterade produkt- och servicenamn, designmärken och slogans är varumärken eller servicemärken för Narconon Arrowhead. Alla rättigheter förbehållna. Du har inte rätt att använda något namn eller varumärke för Narconon Arrowhead i någon som helst reklam, publicitet eller alla andra kommersiella sätt utan skriftligt medgivande från Narconon Arrowhead. Alla andra varumärken som förekommer på webbplatsen tillhör sina respektive innehavare.

Online-butik

Narconon Arrowhead är inte ansvarig för innehållet i några andra produkter än de som specifikt publiceras av Narconon Arrowhead och garanterar inte att någon produkt för närvarande är tillgänglig, marknadsmässig eller lämplig för ett visst ändamål.

Att göra inköp

Vissa böcker, produkter, tjänster eller andra föremål får marknadsföras eller erbjudas till försäljning på eller i samband med webbplatsen. Om du vill köpa en vara, kan du bli ombedd av Narconon Arrowhead eller en tillämplig tredje part att tillhandahålla viss information, inkluderat, men inte begränsat till, kreditkort eller annan betalningsinformation. Du samtycker till att tillhandahålla Narconon Arrowhead eller sådan tredje part med information som är sanningsenlig, korrekt, fullständig och aktuell och att följa villkoren i eventuella avtal som du anger i samband med ditt köp av en produkt eller tjänst. Narconon Arrowhead är inte ansvarig för eventuella fel i den leveransinformation som tillhandahålls av dig eller för en icke-säker leveransadress. Du ansvarar för all aktivitet av och avgifter som användarna av ditt konto gör, kreditkort eller annan betalningsmekanism, liksom för att betala eventuella skatter. All prissättning av varor kan ändras utan föregående meddelande, och ingen order kan anses ha accepterats av oss förrän vi skickat eller levererat produkten/produkterna till dig. Vi kan när som helst korrigera, även efter leverans, prissättning eller liknande fel, inklusive, men inte begränsat till, stavfel eller gammal prissättning.

Vi förbehåller oss rätten, utan föregående meddelande, att ändra beskrivningar, bilder eller listor över, eller länkar eller hänvisningar till produkter och/eller tjänster på webbplatsen (kollektivt, ”produkterbjudande”), eller att begränsa orderkvantiteten på någon produkt eller tjänst och/eller vägra service till dig.

Säkerhet

Vi har genomfört administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstörelse. Däremot kan vi inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna övervinna dessa åtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Du är medveten om att du lämnar dina personuppgifter på egen risk.

Del två: Ytterligare juridiska villkor

Representation och garantier

Du utfäster och garanterar oss att: (a) du är minst arton (18) år, och (b) din användning av denna webbplats kommer att vara i enlighet med dessa användarvillkor.

Inga garantier

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ EGEN RISK. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄR WEBBPLATSEN OCH DEN SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN RÅD ELLER INFORMATION, MUNTLIGA ELLER SKRIVNA, SOM DU ERHÅLLIT FRÅN NARCONON ARROWHEAD ELLER VIA DENNA WEBBPLATS SKAPAR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES HÄR UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, NARCONON ARROWHEAD, DESS PROCESSORER, DESS LEVERANTÖRER, DESS LICENSGIVARE (OCH DERAS RESPEKTIVE DOTTERBOLAG, FILIALER, AGENTER, STYRELSELEDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA) GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET ÄR KORREKT, TILLFÖRLITLIGT ELLER RIKTIGT; ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG PÅ NÅGON SÄRSKILD TIDPUNKT ELLER PLATS, FRITT FRÅN AVBROTT ELLER SÄKER; ATT EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ALLT INNEHÅLL SOM LADDATS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS HÄMTAS PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSKILT ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA PÅ DIN EGENDOM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT FRÅN SÅDAN NEDLADDNING.

NARCONON ARROWHEAD GER INTE BEMYNDIGANDE, INTYGAR, GARANTERAR, OCH ANSVARAR INTE FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM UTANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART GENOM DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS ELLER SERVICE, ELLER PRESENTERAS PÅ NÅGOT BANER ELLER PÅ ANNAN REKLAM, OCH NARCONON ARROWHEAD KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV VAROR ELLER TJÄNSTER.

Ersättning

GENOM ATT BESÖKA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU ATT SKYDDA, FÖRSVARA OCH HÅLLA SKADESLÖST, NARCONON ARROWHEAD OCH ALLA ANSLUTNA ENHETER TILL NARCONON ARROWHEAD, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER OCH REPRESENTANTER (KOLLEKTIVT ”NARCONON ARROWHEAD PARTERNA”) FRÅN OCH MOT ALLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, KRAV, SKULDER, DOMAR, FÖRLIKNINGAR, KOSTNADER, FÖRLUSTER, SKADOR, TAXERINGAR, PÅFÖLJDER, RÄNTA OCH KOSTNADER (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, SKÄLIGA ADVOKATARVODEN) TILL FÖLJD AV NÅGOT DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIGT, FÖLJDMÄSSIGT, SÄRSKILT, EXEMPLARISKT, STRAFF ELLER NÅGOT ANNAT ANSPRÅK DU KAN ÅDRA DIG I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL, EVENTUELLA KRAV FÖR FÖRTAL, KRÄNKNING AV PUBLICITET ELLER SEKRETESS, COPYRIGHTINTRÅNG TILL FÖLJD AV DITT BIDRAG AV NÅGOT INNEHÅLL, TAGGAT INNEHÅLL ELLER ANDRA MATERIAL, ALL EKONOMISK SKADA, UTEBLIVEN VINST, SKADOR PÅ VERKSAMHET, DATA ELLER DATORSYSTEM, ELLER SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLITAN TILL NÅGOT INNEHÅLL ELLER TILL FÖLJD AV AVBROTT, ARBETSNEDLÄGGELSE, DATORFEL, INDRAGNING AV FILER, FEL, UTELÄMNANDEN, FELAKTIGHETER, ORIKTIGHETER, VIRUS, FÖRSENINGAR ELLER MISSTAG AV NÅGOT SOM HELST SLAG, ÄVEN OM DU TIDIGARE HAR INFORMERAT NARCONON ARROWHEAD OM RISKEN FÖR SÅDANA ANSPRÅK.

Ansvarsbegränsning och skadestånd

DIN ENDA ÅTGÄRD VID MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN OCH NÅGON AV DESS TJÄNSTER ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. DU GODKÄNNER ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL NÅGON AV NARCONON ARROWHEAD PARTERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS. SKYDDET OMFATTAR KRAV BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, STRIKT ANSVAR OCH ANNAN JURIDISK TEORI. SKYDDET OMFATTAR ALLA SKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, TILLFÖRLITLIGA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLARISKA OCH STRAFFMÄSSIGA SKADOR, PERSONSKADA/ORSAKAT DÖDSFALL, FÖRLORAD AVKASTNING ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLORADE DATA ELLER VERKSAMHETSAVBROTT.

Tvister

Om en tvist av något som helst slag uppstår, vill vi förstå och ta itu med dina angelägenheter snabbt och på ett tillfredsställande sätt. Vänligen kontakta info@narcononarrowhead.org med eventuell tvist. Om vi inte kan lösa dina angelägenheter, samtycker vi till en informell och billig tvistlösningsprocess som kräver individuell skiljedom. ”Tvister” mellan dig och Narconon Arrowhead, inklusive dess processorer, leverantörer eller licensgivare eller deras respektive dotterbolag, filialer, agenter, styrelseledamöter eller anställda, definieras för tillämpningen av dessa användarvillkor att inkludera eventuella anspråk, tvister, eller dispyter (vare sig det rör kontrakt, kränkning, rättvisa, lagstadgad, eller någon annan juridisk teori) mellan dig och Narconon Arrowhead inklusive men inte begränsat till, eventuella fordringar som på något sätt gäller dessa användarvillkor (inklusive dess brott, uppsägning eller tolkning), någon annan aspekt av vår relation, reklam för Narconon Arrowhead och all användning av Narconon Arrowhead-tjänster.

Konfigurationsfel: Kontakta webmaster om du ser det här meddelandet.

Begäran om information

Om du kontaktar Narconon Arrowhead och begär information om våra program eller tjänster, kommer vi att använda din e-mailadress eller postadress för att ge den informaion du begärde. Du samtycker till att vi kan dela informationen som du ger oss så som beskrivs i vårt online-integritetsmeddelande.

Begränsad tid för att initiera en tvist

Såvida inte annat krävs enligt lag, måste en åtgärd eller ett förfarande av dig i samband med någon tvist påbörjas inom ett år efter att orsaken till åtgärden uppstått.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen för Narconon Arrowhead kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som en service till dig. Inkluderandet av en webbplatslänk innebär ett godkännande, stöd eller en rekommendation från Narconon Arrowhead. Du samtycker till att du öppnar en sådan webbplats på egen risk, och att webbplatsen inte omfattas av de villkor som anges i dessa användarvillkor. Narconon Arrowhead frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för dessa webbplatser. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från vår webbplats till en annan webbplats, gäller inte vårt online-integritetsmeddelande eller Meddelande om säkerhetspolicy längre. Din surfning och interaktion på någon annan webbplats, inklusive de som har en länk på vår hemsida, är föremål för den webbplatsens egna regler och policyer.

Nedladdningsbara filer och e-mail

Narconon Arrowhead kan inte och garanterar inte att e-mail eller filer tillgängliga för nedladdning från webbplatsen kommer att vara fria från virus eller annan kod som kan smitta eller förstöra data på din dator. Du ansvarar för att vidta tillräckliga skyddsåtgärder och kontroller för att upprätthålla riktigheten i dina data, för att upprätthålla en back-up av data eller andra medel för att återuppbygga eventuella förlorade data. Narconon Arrowhead påtar sig inget ansvar för skada på datorn eller dess filer relaterade till din användning av webbplatsen.

Andra förbehåll

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, är dessa villkor en fullständig redovisning av avtalet mellan dig och Narconon Arrowhead, och de beskriver hela ansvaret för Narconon Arrowhead och dess återförsäljare och leverantörer (inklusive processorer) och dina exklusiva åtgärder när det gäller din åtkomst och användning av denna webbplats. I händelse av en konflikt mellan dessa Användarvillkor och eventuell annan Narconon Arrowhead överenskommelse eller policy, skall dessa Användarvillkor råda i ämnet i fråga för dessa Användarvillkor. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller ogenomförbar enligt gällande lag, då skall den ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning under tillämplig lag, och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och effekt. Rubriker ingår endast för bekvämlighet och skall inte beaktas vid tolkningen av dessa användarvillkor. Dessa Användarvillkor begränsar inte de rättigheter som Narconon Arrowhead kan ha under affärshemlighet, upphovsrätt, patent eller andra lagar. Vårt misslyckande att hävda någon rätt eller bestämmelse enligt dessa Användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Ingen avsägelse av något villkor i dessa Användarvillkor skall anses vara en ytterligare eller fortsatt avsägelse från sådant villkor eller något annat villkor.

Uppgift

Du får inte tilldela några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan vårt skriftliga medgivande. Narconon Arrowhead kan överlåta hela eller en del av detta avtal.

Överlevnad

Alla delar av detta avtal, som till sin natur är avsedda att överleva utgång eller uppsägning av avtalet, inklusive men inte begränsat till klausuler om ersättning och begränsning av ansvar, skall överleva.

Avsägelse

Ingen avsägelse av något av dessa villkor skall anses som en ytterligare eller fortsatt avsägelse från sådant villkor eller tillstånd eller något annat villkor.

Meddelanden

Du godkänner att vi kan ge något eller alla meddelanden till dig via e-post, telefon, fax, samt vilken annan metod som helst.

Möjlighet till upphävande

Om någon av bestämmelserna i detta avtal anses ogenomförbar av en domstol eller annan rättslig instans med behörig jurisdiktion, då skall dessa bestämmelser begränsas eller elimineras till den minsta mån som krävs för att göra det möjligt för resten av detta avtal att behålla sin fulla kraft och verkan.

Den fullständiga Överenskommelsen; Tillägg

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Narconon Arrowhead tillämpligt på dess innehåll. Det får inte ändras förutom vad som beskrivs på annan plats i detta avtal.

Motstridiga villkor

Allt på hemsidan som är inkonsekvent eller är motstridigt med villkoren i detta avtal ersätts av villkoren i detta avtal.

Kontaktinformation

Du kan kontakta Narconon Arrowhead med alla frågor eller funderingar kring detta Användarvillkor på:

Narconon Arrowhead
69 Arrowhead Loop
Canadian, OK 74425
United States
E-mail: info@narcononarrowhead.org