Narconon Arrowhead je mezinárodní ústředí už téměř půl století a znovu a znovu prokazuje, že pokud člověk dokáže identifikovat a překonat počáteční problémy, které vedou k jeho závislosti, může nakonec znovu získat sebeúctu a sebekontrolu.

O nás