NARCONONS RESULTATER

Studier og rapporter

Eksempler

”A Simplified Method for Routine Outcome Monitoring after Drug Abuse Treatment” (R.D. Lennox, Ph.D.; MA Sternquist, MS, and A., Paredes, MD, udgivet i en arbejdsevalueringsjournal Substance Abuse: Research and Treatment 2013:7, 155-169) Et studie af 323 personer, der havde færdiggjort programmet, viste, at 73,5 % af dimittenderne ikke brugte nogen ulovlige stoffer seks måneder efter fuldførelse af Narconon-programmet; og 94 % var ustraffede.


Narconon Stockholm, Sverige, External Case Study (P. Gerdman, maj 1981)

Et studie af 13 personer, der havde færdiggjort programmet, viste følgende resultater fire år efter fuldførelse af Narconon-programmet: 78,6 % stoffri; 73 % i fast arbejde.


”Summary Analysis of Routine Outcome Monitoring by Narconon Eslöv (Sweden) of Its Drug Rehabilitation Program Graduates, 2010-2012”

I dette studie blev 49 personer, der havde færdiggjort Narconon-programmet, undersøgt et til tre år efter afslutningen. Ingen indtagelse af stoffer 6 måneder efter fuldførelse af programmet: 80 %. I de forudgående 30 dage: i arbejde eller i skole, 77 %; ustraffede, 98 %; godt forhold til familie, 86 %.


”Narconon Boston Case Study with Control” (C.H. Washburn, MD, 30. juni, 1975)

I dette studie af 11 dimittender, som blev udført 10 måneder efter programmet, rapporteredes det, at 91 % af Narconon-studiegruppen var stoffri sammenlignet med 0 % af kontrolgruppen.


”Intermediate Sanctions for Juvenile Offenders: Impact of the Narconon New Life Detoxification Program on High-Rate Juvenile Offenders, Utah Fourth District Juvenile Court” (Studie præsenteret ved Conference of Western Attorneys General, Maui, august 2005)

De første hundrede unge, der blev tilmeldt programmet efter en domstolskendelse, var blevet dømt for 1.100 mindre forbrydelser eller kriminelle handlinger inden for to år før, de startede på Narconons ambulante program. To år efter færdiggørelsen af Narconon-programmet var 63,5 % af de unge stadig ikke tilbage i kriminalitet i modsætning til 30,1 % i en kontrolgruppe.

De beskrevne resultater er baseret på indsamlet information om kort- og langsigtet effektivitet af behandling. Personlige resultater garanteres ikke og kan være forskellige.