'נרקונון Arrowhead' הוא המטה הראשי הבינלאומי במשך קרוב לחצי מאה, והוא הוכיח שוב ושוב שאם אדם יכול לזהות את הבעיות הראשוניות שגרמו להתמכרות שלו ולהתגבר עליהן, הוא יוכל בסופו של דבר לרכוש מחדש את הכבוד העצמי ואת השליטה העצמית שלו.

אודותינו