Znovuzískání důvěry

Já osobně jsem za sebou spálil kvůli drogám hodně mostů a i mostů, které jsem si myslel, že už nespravím.

A myslel jsem, že už je nemůžu znovu postavit. Chci říct, že jsem úplně spálil každý most – rodinu, přátele – nebyl jsem věrný, nemiloval jsem, nebyl jsem milý.

Neudržel jsem si vztahy, neudržel jsem si práci, protože jsem měl v hlavě jedinou věc, která ovládala můj život – drogy.

A po tomhle programu se to úplně změnilo.

Už nemám ty ponuré pocity nebo chmury.

A podařilo se mi znovu získat důvěru rodičů. Napravil jsem vztahy, které jsem v minulosti zničil. A všechno, co jsem ztratil, se mi vrátilo.

Nedávno jsem se oženil – v srpnu. A bylo to úžasné, protože udělat v životě takový krok, to je prostě... teď to všechno mám a za to vděčím Narcononu – opravdu. Bez Narcononu bych neměl takový život, jaký teď mám. Byl bych mrtvý.

Další videa